Rundt om Nysted

En kultur- og naturtur rundt om byen. Turen er på ca. 5 km., men kan flere steder afkortes. De anvendte stier er af forskellig karakter med græs- eller grusbelægning, og på en kort strækning følges en offentlig vej. Turen egner sig ikke til kørestol og rollator.

Se ruten på et aktivt kort

1 - Nysted Nor
Landskabet er dannet i den seneste istid for ca. 12.000 år siden, men både vandstandsændringer og landsænkninger har siden påvirket området. For 10.000 år siden kunne man spadsere næsten til Tyskland, men siden sank landet og vandet steg. Samtidig opbygges sandbarrieren Rødsand til en tange.

- Havnen
Nysted levede før i tiden af handel, søfart og fiskeri. Nysteds havn var den eneste sikre på en strækning fra Nakskov til Stubbekøbing.

2 - Landts røgehus er, sammen med garnkedlen, en af resterne fra det tidligere fiskerimiljø.

Huset er åbent om sommeren med en lille udstilling om tidligere tiders sæljagt fra Nysted.

Skanse-stien

3 - Indre Skanse er opført samtidig med den ydre efter 1801 som forsvar i tilfælde af angreb på byen fra engelske krigsskibe.

4 - Nysted Efterskole blev bygget i 1921 som et børnehjem, men forvandledes til en succesrig efterskole i 1977.

5 - Den engelske Skole og The Cottage
Bygningerne er fra 1919 og var oprindeligt en kostskole for bedre folks pigebørn, og undervisningen foregik på engelsk, men skolen lukkede hurtigt og rummede senere en række andre institutioner. Den er nu i privat eje. The cottage er restaurant og hotel, mens skolen er i privat eje

6 - Skanseskoven blev indrettet til en lystskov med badestrand og sommerrestaurant i begyndelsen af 1900-årene og senere kom en campingplads til. Samtidig blev etableret en spadseresti fra byen til Skansen, så byens borgere kunne promenere ud til den lille lystskov.

Skansen

7 - Den ydre Skanse er opført i 1801 samtidig med den indre skanse. Mens den indre skanse nok var en slags geværskjul, var den ydre en regulær kanon- eller morterstilling. Her kan man finde planten Læge-Hundetunge, som er sjælden for Lolland-Falster.

8 - Skansepavillonen stod oprindeligt i Folehaven nord for Nysted, men blev flyttet til Skansen i 1911. Den er typisk for de danse- og festpavilloner, som enhver by med respekt for sig selv måtte have på den tid.

9 - "Kysten" er bygget i 1930 med midler fra "Den Kampmann-Boysenske Stiftelse". Den fungerede i starten som tuberkulosesanatorium for børn. Siden fik man et andet børneklientel med andre problemer. Efter nogle år som feriested for Glostrup Kommune ejes bygningen nu af Københavns Kommune.

10 - Nysteds franciskanerkloster blev bygget i 1287 og eksisterede i 250 år frem til 1537. Der er dog ingen synlige rester af klostret. De sidste overjordiske mure forsvandt i 1808.

11 - Højskolen
På klostrets plads byggedes i 1891 en højskole, som dog hurtigt lukkede. Bygningen ligger der imidlertid stadig og ejes i dag af Nysted Efterskole.

12 - Kirkegården oprettedes i 1845 som en aflastning for den gamle plads lige rundt om kirken. På Nysted kirkegård vokser Eng-Guldstjerne, som er Rødlistet, da den er sjælden på landsplan, og oprindeligt hjemmehørende i Danmark. Der findes også Ager-Guldstjerne, som har sit refugium på kirkegårdene på Lolland-Falster, og ellers er meget sjælden.

Klostermosen

13 - Teglværket
På kanten af Klostermosen lå i 1870'erne og 1880'erne et teglværk. På terrænet øst for værket blev gravet ler, og flere af gravene ses endnu, men nogle af dem blev frem til 1970 fyldt op med affald og brugt som losseplads. Måske var det også her man i 1200-tallet hentede ler til bygningen af klostret.

14 - Klostermosen var oprindeligt et eng-område med græsningsarealer. Det har muligvis  tilhørt det nærliggende kloster, men blev senere splittet op i en række smalle parceller. I dag ligger området hen som krat, men der findes også forskellige spændende planter. Mosen afvandes mod vest af en grøft, der føres videre under jorden og tværs under Adelgade for at ende i Rørsøen. Af sjældne planter i Klostermosen kan nævnes. Stinkende Krageklo, Blågrøn Siv, Strand-Loppeurt (meget sjælden), og den fredede orkide Maj-Gøgeurt. Af mindre sjældne arter kan nævnes Læge-Baldrian, Vinget Perikon og Gul-Frøstjerne.

15 - Vandtårnet
fra 1913 blev fredet i 2004 fordi det betragtes som et fint eksempel på tidlig jernbetonbyggeri. Tårnet siden sat i stand og det overvejes i øjeblikket hvordan det kan bruges. Nogle gange i løbet af året kan man komme op i det, og nyde den enestående udsigt over egnen.