Nysted.dk

Marts 2021

NET har modtaget 25.000 kr. til 3 film

Pengene kommer fra kommunens Startskudspulje og Strakspulje, og de skal bruges til at få lavet 3 PR-videoer / bosætnings videoer. Vi har nu takket ja til et tilbud fra Kasper Lundby, Polite Media.

"Den store video" med byggegrunde og det at bo i Nysted indeholder interviews, optagelser af byggeområde og af forskellige steder i Nysted By og omegn samt droneoptagelser af byggeområder og Nysted By.

Desuden laves to kortere film om Nysted Orgelmuseum og Aarestrup-museet. De vil vise optagelser fra museerne samt interview med forskellige nøglepersoner ved de to museer.

Når filmene er færdige vil de kunne ses på Nysted.dk. Derudover er det meningen, at de skal deles på sociale medier / Facebook.

4. april 2021

Nysted Sundheds- og velfærdshus

En række personer i og omkring Nysted har i vinterens løb udtænkt store planer om en fornyelse af sundheds- og velfærdssektoren i Nysted og omegn.

Deres planer er nu kommet til det stade, hvor de kan præsenteres for egnens beboere og andre interesserede. Læs videre her, hvor man kan se dagsorden for et møde d. 6. maj og en grundig præsentation af projektet.

Nysted ligger ved Nysted Nor, der er dannet i den sidste istid som en såkaldt tunneldal. Mens det øvrige Lolland er fladt, er landskabet fra Nysted mod nordvest, i et bånd over øen, ret bakket.

Byerne på Lolland og Falster er efter alt at dømme opstået omkring 1200, og fra da af var Nysted centrum for kongens forvaltning af det østlige Lolland. Ålholm len og Musse herred blev styret fra Nysted.

Frem til midt i 1600-tallet var det på Lolland og Falster kun Nakskov, der var større end Nysted, men siden blev byen lidt efter lidt kørt ud på et sidespor. Tilbage blev en hyggelig lille by med små byers fordele og ulemper.

Frem til 1970 var Nysted sin egen …. en såkaldt købstadskommune.
I 1970 blev den slået sammen med 6 landkommuner til Nysted kommune.
Fra 2007 har egnen været en del af Guldborgsund kommune, der omfatter Østlolland og Falster.

NET

Dette netsted blev opbygget fra 1. juli 2010 for Nysted og omegns Fællesråd. Pr. 19. august 2020 er det overtaget af  NET (Nysted Erhvervs- og Turistforening)

Læs mere om NET her

Nysted.dk

Netstedet fortæller om Nysted & omegn for områdets indbyggere, turister, potentielle tilflyttere og andre interesserede.

Læs mere her