Nysted.dk

Visitnysted.dk

Hvis du eftersøger Visitnysted.dk, er du kommet til det rette sted, for fra og med 15. maj bliver trafikken omdirigeret her til Nysted.dk.

De relevante oplysninger fra Visitnysted, vil efterhånden blive tilføjet Nysted.dk, men foreløbig kan kontaktoplysninger til Nysted Erhvervs- og Turistforening findes her.

Venlig hilsen Redaktøren

Flaggruppen

Du ved det måske ikke, men det er en gruppe frivillige, der hver gang, der flages i Nysted, sørger for at flagene kommer op og senere bliver taget ned igen.

Der flages mange gange i løbet af et år.  De faste flagdage er:

  • Dronningens fødselsdag d. 16. april (Hele byen og på havnen)
  • Konfirmation Nysted 1. søndag i maj / 2. maj 2021 (Foran kirken og på Wichmandsvej)
  • Danmarks befrielse  5. maj (Hele byen og på havnen)
  • Grundlovsdag 5. juni (Hele byen og på havnen)
  • Valdemarsdag 15. juni (Hele byen og på havnen)
  • Danmarks udsendte 5. september (Wichmandsvej)

Derudover bliver der flaget til arrangementer i byen, såsom cykelløb, middelaldermarked, Hajkutterfestival og hvad der ellers foregår. Hvis arrangørerne spørger, stiller gruppen gerne op.

Men!

Næsten alle de frivillige er pensionister og de vil meget gerne (som MEGET GERNE) have hjælp af nogle yngre mennesker.

Hvis man ønsker at stille sig til rådighed, kan man skrive til hanne.bruun47@gmail.com

Julebelysningen

Oven i købet er det stort set de samme mennesker, der sørger for, at der er julebelysning i Nysted.

Hvis disse to traditioner skal fortsætte, er det bare om at melde sig under fanerne.

Nysted ligger ved Nysted Nor, der er dannet i den sidste istid som en såkaldt tunneldal. Mens det øvrige Lolland er fladt, er landskabet fra Nysted mod nordvest, i et bånd over øen, ret bakket.

Byerne på Lolland og Falster er efter alt at dømme opstået omkring 1200, og fra da af var Nysted centrum for kongens forvaltning af det østlige Lolland. Ålholm len og Musse herred blev styret fra Nysted.

Frem til midt i 1600-tallet var det på Lolland og Falster kun Nakskov, der var større end Nysted, men siden blev byen lidt efter lidt kørt ud på et sidespor. Tilbage blev en hyggelig lille by med små byers fordele og ulemper.

Frem til 1970 var Nysted sin egen …. en såkaldt købstadskommune.
I 1970 blev den slået sammen med 6 landkommuner til Nysted kommune.
Fra 2007 har egnen været en del af Guldborgsund kommune, der omfatter Østlolland og Falster.

NOF

Dette netsted blev opbygget fra 1. juli 2010 for Nysted og omegns Fællesråd. Pr. 19. august 2020 er foreningen nedlagt, og netstedet vil blive søgt overflyttet til NET (Nysted Erhvervs- og Turistforening)

Læs mere om NOF her

Nysted.dk

Netstedet fortæller om Nysted & omegn for områdets indbyggere, turister, potentielle tilflyttere og andre interesserede.

Læs mere her