Nysted.dk

Visitnysted.dk

Hvis du eftersøger Visitnysted.dk, er du kommet til det rette sted, for fra og med 15. maj bliver trafikken omdirigeret her til Nysted.dk.

De relevante oplysninger fra Visitnysted, vil efterhånden blive tilføjet Nysted.dk, men foreløbig kan kontaktoplysninger til Nysted Erhvervs- og Turistforening findes her.

Venlig hilsen Redaktøren

Fremtiden for Nysted.dk

Nysted.dk har siden juli 2010 bl.a. været talerør for Nysted og omegns Fællesråd. Den ordinære generalforsamling d. 3. marts løste ikke NOFs problemer. Der blev ikke valgt en ny bestyrelse. Derfor blev der indkaldt en ekstraordinær generalforsamling, der skulle opløse foreningen. Den måtte aflyses på grund af den grasserende epidemi.

Det er dog næsten sikkert, at netstedet videreføres med samme adresse, Nysted.dk, men under andre omstændigheder. Der er planer om, at Nysted erhvervs- og Turistforening (NET) skal overtage forældrerollen, evt. sammen med andre. Det er allerede besluttet, at NET opgiver sit eget netsted og henviser til Nysted.dk.

Der vil under alle omstændigheder ske ændringer af netstedet, noget forsvinder, noget bliver flyttet og nye ting kommer til.

Venlig hilsen Redaktøren

Nysted ligger ved Nysted Nor, der er dannet i den sidste istid som en såkaldt tunneldal. Mens det øvrige Lolland er fladt, er landskabet fra Nysted mod nordvest, i et bånd over øen, ret bakket.

Byerne på Lolland og Falster er efter alt at dømme opstået omkring 1200, og fra da af var Nysted centrum for kongens forvaltning af det østlige Lolland. Ålholm len og Musse herred blev styret fra Nysted.

Frem til midt i 1600-tallet var det på Lolland og Falster kun Nakskov, der var større end Nysted, men siden blev byen lidt efter lidt kørt ud på et sidespor. Tilbage blev en hyggelig lille by med små byers fordele og ulemper.

Frem til 1970 var Nysted sin egen …. en såkaldt købstadskommune.
I 1970 blev den slået sammen med 6 landkommuner til Nysted kommune.
Fra 2007 har egnen været en del af Guldborgsund kommune, der omfatter Østlolland og Falster.

NOF

NOF er etableret den 27. maj 2008 og har til formål at varetage Nysted og omegns overordnede interesser og fremtidige udvikling.

Læs mere her    -    eller gå direkte til indmeldelse

Nysted.dk

Netstedet fortæller om Nysted & omegn for områdets indbyggere, turister, potentielle tilflyttere og andre interesserede.

Læs mere her