Nysted.dk

Facebook

   

Tre film
   

Klik på billederne. NB! Det går desværre lidt langsomt.

NET

Dette netsted blev opbygget fra 1. juli 2010 for Nysted og omegns Fællesråd. Pr. 19. august 2020 er det overtaget af  NET (Nysted Erhvervs- og Turistforening)
Læs mere om NET her

Nysted.dk

Netstedet fortæller om Nysted & omegn for områdets indbyggere, turister, potentielle tilflyttere og andre interesserede.
Læs mere her

Nysted ligger ved Nysted Nor, der er dannet i den sidste istid som en såkaldt tunneldal. Mens det øvrige Lolland er fladt, er landskabet fra Nysted mod nordvest, i et bånd over øen, ret bakket.

Byerne på Lolland og Falster er efter alt at dømme opstået omkring 1200, og fra da af var Nysted centrum for kongens forvaltning af det østlige Lolland. Ålholm len og Musse herred blev styret fra Nysted.

Frem til midt i 1600-tallet var det på Lolland og Falster kun Nakskov, der var større end Nysted, men siden blev byen lidt efter lidt kørt ud på et sidespor. Tilbage blev en hyggelig lille by med små byers fordele og ulemper.

Frem til 1970 var Nysted sin egen …. en såkaldt købstadskommune.
I 1970 blev den slået sammen med 6 landkommuner til Nysted kommune.
Fra 2007 har egnen været en del af Guldborgsund kommune, der omfatter Østlolland og Falster.