Medlemskab & Kontingent

Nysted Erhvervs – og turistforening arbejder for at fremme erhvervslivet og turismen i og omkring Nysted. Vi arbejder også aktivt med konkrete og borgernære projekter, heriblandt projektet ”Nysted By- og Havneudvikling” som skal skabe bedre stormflodssikring på havnen.

Både virksomheder og private kan være medlem af foreningen.

Kontigent

Der er halv pris det første år som erhvervsmedlem.

Erhvervsmedlemskab
1.500kr.
Deltidsbutikker/sæsonvirksomheder
750kr.
Privatpersoner
150kr.

Kontingentet er en årlig betaling

Erhvervsmedlemmer modtager faktura til regnskabet.