Tiden efter isen

Kontinentalplader

Jordskorpen består af en række større eller mindre kontinentalplader, der flyder på jordens overflade. F.eks. flytter Amerika og Europa/Afrika sig i øjeblikket fra hinanden med en hastighed af et par cm om året.

Et andet eksempel viser her, hvordan Danmark og vores nabolande flyttede sig over en periode på ca. 100 millioner år for ca. 4-500 millioner år siden. Turen gik fra en position nær den geografiske sydpol til omkring ækvator.

Senere rejste pladen videre til den nuværende placering.

Men også inden for en mere overskuelig tidsramme har vores omgivelser ændret sig dramatisk. Indtil for ca. 20.000 år siden var store dele af landet dækket af is. Men efterhånden som den smeltede, dukkede landet frem og blev beboet af planter, dyr og mennesker.

8.500 før 0

For 10.500 år siden lå isen stadig over Norge og Sverige, mens Danmark var isfrit og landfast med England, Tyskland og Sverige. Isen var nemlig så tung, at den tyngede Norge og Sverige ned og tilsvarende tillod de sydligere egne at vippe opad.

Efterhånden som isen smeltede, væk bulede jordskorpen op igen i de nordlige egne, mens den sank nedad i de sydlige egne. Derfor opstod Østersøen, Vesterhavet og de indre danske farvande og Danmark begyndte at ligne det nuværende land.

4.500 før 0

Dette øjebliksbillede fra for ca. 6.500 år siden viser et Nordjylland bestående af et virvar af øer, og man ser at området syd for Nysted er land. Man kunne stadig spadsere ud til Rødsand (som dog ikke fandtes dengang)

Dette udseende skyldes, at det sydlige Danmark var og er i færd med at synke, og at havets vandstand steg efterhånden som isen smeltede.

Det er en udvikling der stadig er i gang. Området, hvor Nysted ligger, er i færd med at synke i havet, mens Nordjylland stadig hæver sig.

I dag

Andre kræfter sørger imidlertid for, at der samtidig afsættes en stor mængde sand langs den Lollandske sydkyst. Derfor ligger der nu ud for Nysted en lang sandtange, Rødsand, der på et tidspunkt vil lukke helt til og danne en strandsø ud for Nysted.

Den takkede linje gennem Jylland viser isens største udbredelse under den seneste istid. De bølgede linjer viser hævningen i meter siden stenalderen. Nord for 0-linjen hæver landet sig og syd for linjen synker det.

Så sent som i 1362 forsvandt en række øer og landområder i det sønderjyske vadehav under en stormflod. Landsænkningen var blevet for stor til at øerne kunne overleve.

Her kan findes en længere redegørelse i et PDF-dokument for geologien i det gamle Storstrøms Amt, bl.a. et kapitel om netop Nysted og omegn.