Skatkisten


Listen omfatter både NOFs egenproducerede brochurer og bidrag fra andre. De findes i varierende omfang som enten trykte, som PDF-filer til udskrivning eller som begge dele. Desuden er mange af NOFs egne materialer lagt frem på selvstændige undersider i dette netsted.

Det er redaktionens hensigt, at både det trykte materiale og PDF-filerne efterhånden erstattes med undersider på Nysted.dk.

Den følgende henvisning fører frem til en side fra den tidligere udgave af Nysted.dk og åbner i et nyt vindue.
Den gamle side rummer stadig nogle få brochurer i PDF-format.


Arkivalier fra årene 2010- 2018 kan findes på denne adresse: Arkivet over NOFs aktiviteter frem til efteråret 2018
Materiale fra oktober 2018 og frem findes her


Listen over Nysted-egnens foreninger er oprindeligt  dannet for ca. 7 år siden. Dengang fandtes stadig en trykt vejviser for Nysted. Når den ikke længere laves, er det vanskeligt at opretholde foreningslisten. Der har været foretaget rettelser i den siden 2012, de seneste i oktober 2019, men den er sandsynligvis ikke 100% i orden.

Hvis man har rettelser til den viste liste, vil redaktionen gerne have besked: Liste over lokale foreninger


Rørsøen, Noret, farvandet syd for Nysted og en del af det sydlige Guldborgsund er ....

Fugle i Noret og Rørsøen


For ca. 20 år siden sendte Danmarks Radio gennem nogle år en lang række små programmer, "Kort om Danmark", der på 5 minutter fortalte en historie om et sted eller en person. I 2008 blev der lavet en historie om Nysted.

Klik her, for at høre udsendelsen


Den sidste borgmester i købstaden Nysted inden den blev lagt sammen med en række landkommuner i 1970 hed Bøgelund Thomsen. Han testamenterede en stor sum penge til byen. Pengene blev brugt til at installere et klokkespil på rådhusfacaden.

Hør og se klokkespillet her


På YouTube kan man se en række forskellige film fra om om Nysted og omegn, gamle og aktuelle. Der kommer hele tiden nye og nogle gamle forsvinder. Se et udvalg her, og søg selv videre.

Nysted lokalhistoriske arkiv har lagt en del af sine film frem på YouTube. De handler alle sammen om "gamle dage".

TV2Øst var på besøg i 2011 og optog denne film


Her kan man finde en række puslespil med motiver fra Nysted og omegn. Det netsted der leverer puslespillene er gratis og meget enkelt at bruge. Det indeholder utallige andre motiver, og man kan også lave sine egne puslespil.

Se spillene her


NOF har i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforenings lokalgruppe  udarbejdet en "Naturguide" der kort fortæller om naturen i Nysted og omegn. De forskellige sider om hver sit emne kan nu ses her på Nysted.dk.

Se nærmere her

Hvis nogen finder fejl eller mangler i materialet, vil redaktionen med glæde modtage besked derom.


NOF har gennem årene oprettet en række billed-serier med forskellige temaer. Fotografierne er stillet til rådighed af lokale amatørfotografer.

Men ... der er mange andre steder at finde billeder fra Nysted-egnen, f.eks. de nedenstående


Fredning og bevaring er en hjertesag for nogle, en unødvendig bureaukratisk forhindring for andre og uinteressant for måske de fleste. Men på mange af samfundets områder findes der regler, som er vedtaget af et flertal i Folketinget, og som alle skal overholde, så det kan vel være interessant at kende til de forskellige bestemmelser?