Se her 2

Fuglsang Kunstmuseum

Fuglsang Kunstmuseum er det eneste bredt dækkende kunstmuseum på Lolland-Falster og Sydsjælland. Museet ligger i tilknytning til herresædet Fuglsang, midtvejs mellem Nykøbing F og Nysted.

Museet rummer dansk kunst, malerier og skulpturer, fra slutningen af 1700-tallet til i dag. Hovedvægten ligger på perioden 1900-1950. Derudover ejer museet en stor samling af tegninger, akvareller og grafiske arbejder, primært fra det 20. århundrede.

Værker af kunstnere med biografisk tilhørsforhold til museets hjemegn eller kunst, der viser motiver herfra udgør et særligt arbejdsfelt for Fuglsang Kunstmuseum. Museet laver skiftende ophængninger af egne værker og viser desuden forskellige særudstillinger.
Se museets netsted
Læs mere på Wikipedia

Kettinge Kirke

Den ældste del af den nuværende Kettinge Kirke er bygget i tiden 1200-1250, i sen-romansk stil. Den blev ca. 100 år senere udvidet til dobbelt længde og forsynet med et tårn, og fremstår nu i gotisk stil.

Kirken er bl.a. kendt for sine kalkmalerier, som er malet ca. 1500 af Elmelundemesteren, eller en elev af ham.

Af det middelalderlige inventar ses stadig døbefonten af granit og et krucifix, som har hængt fra loftet i korbuen, men nu hænger nu på nordvæggen. En af kirkens klokker stammer fra 1401.
Læs mere her på Nysted.dk
eller her i ”Danmarks kirker”
eller på Wikipedia
og her om Elmelundemesteren

Nysted Kirke

Den nuværende kirkebygning kan dateres til ca. 1300. Den bestod oprindeligt af et langhus på 4 fag med en tresidet korrunding mod øst. Ca. 1643 blev kirken udvidet med et 2-fags sideskib på nordsiden. På sydsiden findes en tværbygning, der gennem tiderne har tjent som sakristi og gravkapel. Den er muligvis en rest af en ældre kirke,

Ca. 1400 kom tårnet til. Tårnet blev i 1659 forsynet med det nuværende spir, der igennem årene har været tækket med skifer og træspån, men  i 1935 blev tækket med kobber. Hele beklædningen er i 2017-2018 blevet fornyet.

I forlængelse af sideskibet byggedes i 1782 et gravkapel til slægten Raben-Levezau, der var ejere af Ålholm. Kirkens nuværende udseende fik den omkring 1864, da den gennemgik en større restaurering.
Læs mere her på Wikipedia 
eller her på NOFs netsted
eller på "Danmarks kirker"

Søholt barokhave

Det store haveanlæg øst for det nuværende Søholt er anlagt i løbet af 1690-erne og er blandt landets ældste bevarede barokhaver. Man ved ikke, hvem havearkitekten er, men haven er anlagt efter fransk forbillede. Søholt bestod dengang af en trefløjet hovedbygning, og haveanlægget lå midt for og vinkelret på den ene af sidefløjene.
Læs mere her
eller her

Ålholm

Ålholm er et af landets ældste og største borganlæg. Borgen ligger på en holm i Nysted Nor og var fra starten omgivet af vand på alle sider. Det vides ikke hvornår borgen er grundlagt, men af historiske grunde er det sandsynligt, at det skete omkring år 1200. I ly af borgen voksede det lille fisker- og landbrugssamfund op til havne- og handelsbyen Nysted.

Frem til 1726 var Ålholm center for kongens magt på Østlolland, men blev dette år solgt til Emerentia von Levezau, hvis efterkommere ejede slottet til 1995.

Selv om slottet blev ombygget mange gange, kan man stadig ane den middelalderlige tyngde i det lidt truende kompleks. Desværre er der ikke mere adgang til slottes indre, men man kan cykle eller gå en rundtur i den såkaldte Hestehave og få et indtryk af anlæggets størrelse.
Læs mere på Wikipedia  eller her på netstedet

Rådhus-museet

Det tidligere Nysted Rådhus lægger i øjeblikket lokaler til flere maleri-udstillinger af bl.a. marinemalerier (heraf mange af marinemaleren Frants Landt), men også en udstilling med billeder og en række genstande fra Ålholm.

I 2022 har museet følgende åbningstider: tirsdag og fredag kl. 11-14. For grupper åbnes på forespørgsel via telefon 4029 1915.

Se en film om museet