Se her 1

Museet Aarestrups hus

Emil Aarestrup blev efter sin død en af 1800-tallets mest beundrede danske digtere.

Mens han levede, var han dog beskæftiget med mere jordnære ting, idet han fra 1827-1838 var praktiserende læge i Nysted og engageret i byens og egnens liv f.eks. som medlem af byrådet. Derefter flyttede han til Sakskøbing og siden blev han "stiftsfysikus" (embedslæge) i Odense.

Naturpark Maribo-søerne

En naturpark er er større sammenhængende område med enestående natur, landskabelig skønhed og kulturhistorisk værdi.Maribosøerne med de omliggende skove er et af Danmarks største områder af sin slags. Maribo Søndersø er landets 10. største sø, og den med flest øer. Vi regner de østligste dele af naturparken med til Nysted og omegn.
Læs mere her.

Sælmuseum og sælsafari

Fra i hvert fald ca. 1800 til midt i 1960-erne foregik der intensiv jagt på sæler fra Nysted. Nu er sælerne fredet, men på havnen findes et lille selvbetjeningsmuseum, der fortæller om jagten og sælerne (midlertidig lukket), og i sommertiden kan man komme på "sælsafari" ud mod Rødsand, hvor der nu igen er mange sæler.
Læs mere her.

Hajkutter-festival

Siden 2008 har der været holdt Hajkutterfestival og -regatta i Nysted i de første dage af august. Hajkuttere (og enkelte andre både fra første halvdel af 1900-tallet) stævner gennem 3-4 dage sammen i Nysted og ender med at sejle om kap fra Nysted til Rostock.
Læs mere her.

Oldtidsgrave i Frejlev Skov

Skoven har tilhørt bønderne i Frejlev i hvert fald siden begyndelsen af 1500-tallet. Historien fortæller, at bønderne fik skoven foræret af dronning Margrete I, fordi de hjalp hende med at erobre den herreborg, der dengang lå i de sumpede strækningen langs den lille Frejlev å.

Skoven er ekstremt rig på oldtidsminder, jættestuer, rund- og langdysser, bronzealderhøje og diverse andre stensætninger. Centralt i skoven ligger en overdækket jættestue, som man kan kravle ind i!
Find skoven her

Paradis-ruten

Langs Lollands syd- og østkyst løber den regionale cykelrute 38. Strækningen gennem Nysted og omegn fik i sin tid navnet PARADISRUTEN. Ruten fører gennem skov og mark, på kanten af havet og gennem Nysted by.
Læs mere her.  (PDF)

Skalkekorset og Knækkerygstenen

I Frejlev står 2 mindesmærker, der vidner om en grum mordhistorie fra 1533, et af Danmarks få vejkors og et stykke derfra en sten, hvorpå en foged fra Ålholm angiveligt blev slået ihjel af bønderne i Frejlev.

Mordet bundede i, at bønderne selv ejede hver sin del af Frejlev Skov, selv om de ikke ejede deres gårde. Den kendsgerning ville de skiftende fogeder på Ålholm ikke anerkende, så de forsøgte efter tur at tage skoven til sig selv, men skoven tilhører stadig bønderne i Frejlev.
Læs mere her.