Planter i Karlslund

Om plantelisten

Denne oplistning af planter i Karlslund er ikke fuldstændig. Der kan også forekomme fejl i den nøjagtige bestemmelse af visse planter.

De fleste af billederne stammer fra Wikipedia. Planterne kommer i tilfældig rækkefølge, dog først urteagtige og sidst buske og træer.

Støder man på fejl eller mangler, kan man henvende sig til redaktionen@nysted.dk

Læs historien om Karlslund

 

Hvid anemone / anemone nemorosa

Hvid anemone er en 10-25 cm høj urt, der vokser i skove og krat, på heder og nordvendte skrænter. Hele planten er giftig.

Gul Anemone / anemone ranunculoides

er en 10-25 cm høj, flerårig urt, der vokser i muldrige løvskove og krat. De gule blomster ses i april og maj. Arten er indikatorplante for næringsrig muldbund.

Almindelig bingelurt / mercurialis perennis

er en 15-40 cm høj urt, der vokser i løvskove. Førne af Bingelurt står øverst på regnormes spiseseddel.

Nyrebladet ranunkel / ranunculus auricomus

En glat indtil 40 cm høj flerårig plante med langstilkede nyreformede grundblade. Bladformen er dog meget variabel.

Almindelig vorterod / ranunculus ficaria

eller blot Vorterod er en 10-30 cm høj urt med hårløse stængler med blade og endestillede blomster. Den er meget almindelig i Danmark på fugtig muldbund. Planten visner helt bort i slutningen af maj og ses ikke resten af året.

Løgkarse / alliaria petiolata

er en 20-100 cm høj, to-årig urt med en opret vækst, der gror i muldjord i skove og hegn i hele Danmark. Plantens navn henviser til, at bladene har en kraftig lugt af løg.

 

Skovstilkaks / brachy-podium sylvaticum

Stilkaks (Brachypodium) er en slægt af græsser med ca. 25 arter, der er udbredt på hele den nordlige halvkugle. Det er flerårige eller enårige planter med en tueformet eller fladedækkende vækst.

Skovsyre / oxalis acetosella

er en 5-10 cm høj urt, der vokser på mager bund i skove og krat. Planten indeholder oxalsyre, som er giftigt i større mængder. (Findes også i rabarber og spinat).

Stinkende Storkenæb / geranium robertianum

er en enårig, 15-40 centimeter høj plante i storkenæb-familien.

Almindelig mangeløv / dryopteris filix-mas

er en bregne med 30-140 cm høje blade. Den vokser i skove, krat, på skrænter og stendiger. Hele planten er giftig.

Stor nælde / urtica dioica

(som også kaldes brændenælde) er en 30-200 cm høj, meget almindelig urt, der vokser på næringsrig jord, især omkring bebyggelse. Den er indikatorplante for kvælstofrig jord.

Firblad / paris quadrifolia

er en 15-30 cm høj urt, der vokser på fugtig muldbund i løvskove. Blomsterne er gulgrønne, mens frugterne er blåsorte bær. Arten findes i den østlige del af Danmark.

Skvalderkål / aegopodium podagraria

er en 30-100 cm høj flerårig urt med tæppedannende vækst. De lange, forgrenede jordstængler, som bevarer overlevelsesevnen selv i bittesmå stykker gør Skvalderkål til et frygtet ukrudt.

Vild kørvel / anthriscus sylvestris

er en toårig plante i skærmplante-familien. Det er en op til 1,5 meter høj, rigt grenet urt med matgrønne, hule, furede stængler, der forneden er spredt stivhåret.

Humle / humulus lupulus ...

er en slyngende urt med op til 6 meter lange ru stængler. Humle vokser i Danmark som forvildet i ellesumpe og skovbryn.

Fladkravet kodriver / primula elatior

er en 10-30 cm høj urt, der vokser på fugtig, næringsrig muldbund i f.eks. løvskove.

Ramsløg / allium ursinum


er en en spiselig plante i løgslægten. Den er almindelig i store dele af Danmark

Burre-snerre / galium aparine

eller præstelus er en 10-120 cm høj urt, der vokser på agerjord, i haver og krat.

Skovmærke / galium odoratum

eller bukkar er en 10-30 cm høj urt, der vokser i muldrige løvskove, hvor den danner tætte bestande. Planten er vellugtende, når blade eller stængler knuses.

Almindelig bjørneklo / heracleum sphondylium

eller grønblomstret bjørneklo er en toårig plante i skærmplante-familien. De furede og hårede stængler er uden røde pletter til forskel fra kæmpebjørneklo. Planten har en ubehagelig lugt.

Følfod / tussilago farfara

er en 10-15 cm høj urt, der især vokser på skrænter og i vejkanter. De cirka to centimeter brede, enlige, gule blomsterkurve kan på afstand ligne mælkebøtter.

Febernellikerod / geum urbanum

er en flerårig, 30-70 cm høj plante i rosen-familien. Den har været brugt som lægeplante.

Alm. vedbend / hedera helix

eller efeu, er en stedsegrøn lian, der vokser på muldbund i skove og krat. Den klatrer ved hjælp af særlige klatrerødder på grenene. Hele planten er giftig.

Benved / euonymus europaeus

er en løvfældende busk eller et op til 6 m højt træ med en langsom vækst. Plantens påfaldende, lyserøde frugter og dens dybtrøde efterårsløv gør den til en eftertragtet haveplante. Hele planten er giftig.

Stikkelsbær / ribes uva-crispa

er en op til 1,5 meter høj busk, der dyrkes for sine bær, kaldet stikkelsbær. Den findes også forvildet i skov og hegn over hele landet.

Haveribs / ribes rubrum .....

er en op til 2 meter høj busk, der er almindeligt dyrket for sine bær, kaldet ribs. Busken er desuden temmelig almindelig som forvildet i skov og hegn.

Almindelig hyld / sambucus nigra

er en busk eller et op til 8 meter højt træ, der i vokser i hegn, skov og krat. Hele busken er giftig, bortset fra blomsterne. Bærrene kræver opkog før spisning.

Hassel / corylus avellana

også kaldet skovhassel, er en mangestammet oftest 3-5 meter høj busk, der er naturligt udbredt i Europa og Asien. Den kan af og til blive næsten træagtig med en skærmformet krone.

Fuglekirsebær / prunus avium

er et op til 20 meter højt træ, der vokser i skove og hegn. Frugten er 9-12 mm, sortrød eller gul og sød i smagen

Navr / Acer campestre . . . . .

er en op til 15 m høj, løvfældende busk eller træ med en tæt grenet og ægformet til rund krone

Rødel / alnus glutinosa . . . .

er et op til 25 m højt træ, der findes på fugtig og næringsrig bund i skove og moser. Navnet skyldes at veddet kortvarigt farves orangerødt ved såring.

Avnbøg / carpinus betulus

er et op til 30 meter højt træ, der vokser i skove og krat med en tætgrenet og næsten buskagtig krone. Hovedstammen er knudret og uregelmæssig i tværsnit.

Almindelig bøg / fagus sylvatica

er et op til 40 m højt, løvfældende træ med en tæt krone, som er bredt hvælvet. Bladene er læderagtige og ovale med hel, men bølget rand.

Stilkeg / quercus robur . . . .

eller almindelig eg, er et op til 30 meter højt træ, der i Danmark er almindeligt i skove og krat.