Paradisruten (rute 38)

Paradisruten er sat i verden af Nysted erhvervs- og Turistforening og Nysted kommune i 1997.

Ideen var, at skabe en attraktiv rute langs Østersøen og Guldborgsund langs hele den daværende kommunes kyst, som en del af den regionale cykelrute 38.

Desværre lykkedes det ikke at lave den perfekte løsning, så NOF beskriver her et lidt afvigende forløb, som ikke er skiltet hele vejen. Desuden tager vi udgangspunkt i Nysted og beskriver to delruter: én mod øst og nord, der ender i Sundby (Nykøbing) og én mod vest, der forsætter ind i Lolland kommune, som rute 38.

Under alle omstændigheder og uden unødvendig beskedenhed, vil vi udnævne Paradisruten til en af Danmarks smukkeste cykelruter.

Paradisruten mod øst fra Nysted

 

Route map for Paradisruten Øst by Erik Damskier on plotaroute.com

Bemærk at kortet kan udbredes, så det fylder hele skærmen, at det kan forstørres og formindskes og at "pilens" fart kan reguleres

Kort beskrivelse af den østlige rute.

Ved enden af Nysted Havn ligger et fredet tidligere røgeri ved siden af en lille skanse fra begyndelsen af 1800-tallet. Længere ud ses en større skanse. Skansepavillonen fra 1911 var oprindelig et mødested for skytteforeningen, men blev senere et populært dansested.

Fra badestranden forløber stien lige i vandkanten med udsigt til Gedser og de 162 vindmøller i havet. Senere kommer man ind til Strandhus Alléen hvor der ligger ca. 15 tidligere husmandssteder på en lang række med jord ned mod havet. Ved Holten er der en gratis lejrplads med badestrand, shelter og WC. Roden Skov har altid hørt sammen med Ålholm. I midten findes en stor cirkelplads, der er anlagt til jagtformål.

Frejlev Skov med de over 120 oltidsminder tilhørte derimod højst usædvanligt bønderne i Frejlev. Læs historien om skoven, et mord, en sten og et vejkors her. Solstenen i Frejlev har en ukendt oprindelse. Måske er den fra bronzealderen eller måske er den et kasseret forarbejde til en døbefont.

Der er fri adgang til parken ved Fuglsang, og ved siden af finder man Fuglsang Kunstmuseum og den særegne strandeng Skejten, som også kan beses i Folketingssalen på 2 malerier. Lolland har kun små og korte åer, med Flintinge Å ligner da lidt. Der er også adgang til et fuglekig fra Bymarken.

Paradisruten med vest fra Nysted

 

Route map for Paradisruten Vest by Erik Damskier on plotaroute.com

Bemærk at kortet kan udbredes, så det fylder hele skærmen, at det kan forstørres og formindskes og at "pilens" fart kan reguleres

Kort beskrivelse af den vestlige rute.

Ruten starter fra Nysted Havn hen over Alverdens gang (en dæmning fra 1880'erne) og forbi Ålholm. På den anden side af Rørsøen kan man tage en afstikker gennem Hestehaven (skov og tidligere slotspark) . Bag stenmuren lå slottes store gartneri med eget vandtårn.

Ved Stubberup ligger en lille havn og en badestrand, og mod nord Lollands eneste højmose, der er fredet, men desværre meget forsømt. Fremme ved Egholm Skov kan man vælge at følge skiltningen nord om skoven eller en ny vej gennem den. I begge tilfælde bør men dreje mod syd over diget til Høvænge Havn. Videre mod nord passerer man Høvængestenen, Lollands største sten. Derefter skal man gennem Dødemosen, hvor sagnet siger at en deling svenske soldater druknede i 1658.

Ved Handermelle fører den officielle rute nord om skoven. På vestsiden kan man ad forskellige veje nå frem til det Sydlollandske dige, og på det kan man med få afbrydelser følge en formidabel rute ca. 50 km fra Brundragene til Nakskov.