Øst og vest i Paradis

Øst for Nysted

Langs hele Lollands sydkyst og et stykke op ad Guldborgsund løber cykelrute 38. Stykket i den tidligere Nysted Kommune hedder "Paradisruten".

Den sorte rute er på ca. 21 km. Terrænet er ganske fladt og ruten forløber ad grusstier eller småt befærdede offentlige veje. Turen kan afkortes flere steder og der er tilføjet nogle korte afstikkere.

1 - Nysted havn
er hele grunden til, at der er opstået en by på dette sted. Omkring midten af 1200-tallet byggede kongen borgen Ålholm i Nysted Nor og byen fik fred til at udvikle sig. På et tidspunkt var det kun Nakskov, der var større end Nysted på Lolland og Falster.

2 - Skansen
Byens vise fædre fik i slutningen af 1800-tallet den lyse ide at anlægge en spadseresti fra byen ud til den lille skov på pynten syd for Nysted. Derude indrettede man et anlæg med fine stier, en pavillon med servering og en badestrand. I 1807 var der bygget en forsvarsskanse i krigen med England, så hele anlægget fik navnet "Skansen". 100 år senere fik nye vise fædre (og mødre) en ny lys ide, nemlig at fortsætte stien mod øst. Så nu kan man cykle ad en af Danmarks smukkeste stier på kanten af Østersøen.

Der er også udsigt til ikke mindre end 162 vindmøller, færgehavnen i Gedser og i godt vejr (med en god kikkert og lidt god vilje) til både Femern og havnen i Rostock.

3 - Holten
På Lollands sydøsthjørne ligger en lille badestrand og et område for vindsurfere. Her kan man også overnatte på en primitiv lejrplads. I gamle dag holdt man herfra øje med eventuelle smuglerbåde.

4 - Landsbyen Vantore
er en langstrakt affære, én husrække på hver side af vejen i spredt orden. I den ene ende en Rytterskole fra 1722 og i den anden en kirke fra 1906.

5 - Afstikker til Tågense
På det yderste af Lolland, ad en blind vej, finder man landsbyen Tågense. Her ses et typisk lollandsk landskab med flade marker og udsigt til stenstrøede strandenge.

6 - Roden Skov
er egnens største skov. Den tilhører Ålholm og blev i 1880'erne indrettet til jagt, idet man midt i skoven anlagde en stor cirkulær græsmark med et podie hvorfra man kunne skyde på vildtet ad 6-7 radiære veje.

7 - Munkestien
Næsten tilbage i Nysted kan man lige efter kirkegården dreje mod syd ad Munkestien, der hedder sådan, fordi der her lå et franciskanerkloster fra 1285-1538. I dag er alle synlige spor væk.

Ruten vest for Nysted

Denne rute er på ca. 20 km. Også den er flad og
forløber ad grusstier eller småt befærdede offentlige veje på nær et ganske kort stykke. Der er tilføjet nogle korte afstikkere.

1 - Alverdens Gang og Ålholm
Det første Ålholm opførtes på en ø i Nysted Nor engang før 1250. Siden blev der bygget en adgangsdæmning til den sydlige del af borgen og omkring 1880 en mindre fodgængerdæmning nord for slottet. Omkring 2007 lod man vandet genindtage slotssøen (Rørsøen).

2 - Ålholm Hestehave
er et skovstykke tæt på slottet. Det blev i 17 og 1800-tallet delvis inddraget til slotspark med pavilloner, dyrehave, sjældne træer, rododendronbuskads og sågar en 9-hullers golfbane. I dag er det meste i forfald og området har karakter af skov. Man kan cykle ad en skovvej rundt langs skovens kant.

3 og 4 - Stubberup
har en lille havn og en mindre badestrand. Lige nord for byen ligger resterne af Lollands sidste højmose. Der er adgang til mosens kant via en sti fra Egholmvej eller en vej ved Stubberupvej nr. 12.

5 og 6 - Høvænge Havn m.m.
Et stykke vest for Stubberup går ruten (Rute 38/Paradisruten) langs kanten af et skovområde. Men man kan også vælge den blå afstikker, der fører ad et dige tværs over det område, der kaldes Høvængerne. Den fører frem til den lille lokale Høvænge Havn, hvor det er muligt at overnatte på en primitiv lejrplads.

7 - Høvængestenen
Lige nord for skoven ligger Høvængestenen, der er Lollands største sten, ført hertil for mere end 15000 år siden af isen.

8 - I Herritslev
ligger en af Lollands mange lyserøde kirker.