Nysted Sundheds- og velfærdshus

Hermed invitation til den stiftende generalforsamling for Foreningen for Nysted Sundheds og velfærdshus.
Dato og tidspunkt: 6. maj kl. 16-20
Sted: The Cottage, Skansevej 19   
Hvorfor danne en forening?
For at kunne søge fondsmidler til projekter og bygninger skal vi være organiseret i en forening.
Foreningens formål? (udkast)
At støtte etableringen af et moderne, evidensbaseret sundhedshus på Ladegården i Nysted. Huset skal danne rammen om nytænkende former for samarbejde mellem forskellige faggrupper og aktører med formålet at skabe et nært sundhedstilbud til borgerne i lokalområdet samt kursustilbud for både private og fagpersoner.
 
I forbindelse med stiftelsen af foreningen har vi brug for en startkapital, der dels kan betale for de allerede afholdte udgifter, men også de fremtidige (herunder mødeforplejning, projektledelse, advokat- og revisorsalærer, etc.) samt ikke mindst tjene til at dokumentere over for fonde at projektet er bæredygtigt. 
 
Vi vil lægge op til, at man kan støtte foreningen på 4 niveauer - dette drøftes yderligere på generalforsamlingen. 
1) Indsatsleverandør i huset - betaler et indskud på min. 5000 kr, herefter medlemskontingent på 200 kroner årligt.
2) Privat støttemedlem  - betaler årligt kontingent på 200 kroner (modtager div. nyhedsbreve og mødeinvitationer samt fremgår med navn på foreningens hjemmeside)
3) Organisatorisk støttemedlem - støtter projektet organisatorisk og evt. økonomisk i det omfang det er juridisk muligt, fremgår med navn på foreningens hjemmeside og i fondsansøgninger.
4) Donationer - Både private, erhvervsdrivende og offentlige instanser/fonde kan donere midler til foreningen 
 
På generalforsamlingen vil vi desuden beslutte endeligt hvad huset og dermed foreningen skal hedde. 
Følgende forslag er indkommet, såfremt du har yderligere forslag bedes du indsende dem inden 30. april, så vi kan stemme om navnet den 6. maj. 
  1. Nysted Sundheds- og Velfærdshus
  2. Nysted Sundhedshus
  3. Nysted Velfærdshus
  4. Nysted Sundheds- og velfærdscampus
  5. Nysted Sundhedscampus
  6. Nysted Velfærdscampus
Mødet vil slutte med et let aftensmåltid som vi (alt efter hvad vi vedtager) hver især betaler for. Der vil derfor være bindende tilmelding af hensyn til køkkenet.  
 
Tilmelding:   clsvanholm@gmail.com eller tlf. 61778780
Tilmeldingsfrist: 30. april              
 
OBS: The Cottage vil naturligvis overholde gældende coronaregler og fremmøde til ovenstående vil være betinget af et gyldigt coronapas (dvs. negativ podning under 72 timer eller fuld vaccination) 
Desuden forbeholder vi os ret til at udskyde arrangementet såfremt der tilkommer nye restriktioner
 
Vi glæder os rigtig meget til at se jer til en forhåbentlig spændende og historieskabende aften! 
 
Speciallæge i almen medicin/GP
Christina Svanholm
Mosede Bygade 2,
2670 Greve
Tlf. +45 61 77 87 80
mail: clsvanholm@gmail.com