Nysted Rådhus

Rådhuset i dag

Det store kompleks bliver i dag brugt til én ugentlig åbningstid i borgerservice, som base for en del af kommunens hjemmepleje og som hjemsted for enkelte møder og nogle lokale foreninger.

Huset har været til salg i mange år, og undervejs har lokale grupper og kommunes politikere og embedsmænd forgæves søgt at finde mere permanente anvendelser.

I øjeblikket (2018) er en ny runde sonderinger i gang.

Rådhusets rejse

Det er sandsynligt, at Nysted fik en rådstue eller måske et rådhus, kort tid efter byen havde fået købstadsrettigheder i 1409. Borgmester og rådmænd måtte føre forhandlinger med kongens embedsmænd og holde styr på byens arkiver. Den ældste oplysning om et rådhus stammer fra et kort fra 1670, hvorpå der vises, hvor rådhuset har stået indtil for nyligt.

Men allerede 1682 mistede byen sit råd og sin borgmester, og måtte frem til 1917 finde sig i at blive regeret af en byfoged, der var udnævnt af kongen. Dog blev der i 1800-tallet gradvist givet større indflydelse til borgerne, og samtidig væltet større administrative og økonomiske byrder på by og borgere.

Efter ca. 100 års ophold i Adelgade 87-89, flyttede rådhuset i 1771 til den nuværende placering på Adelgade 61.

Der brugte man et hus, som allerede lå på stedet, men i 1839 var det blevet for småt og for dårligt og blev derfor revet ned. Et nyt 2-etages hus blev bygget, og det står der endnu i en noget ombygget stand. Det blev udvidet til næsten dobbelt størrelse i 1920 og forsynet med balkon og gavltrekant med ur og i 1987 med et klokkespil.

Efter kommunesammenlægningen i 1970 svulmede rådhuset voldsomt op, idet man inddrog en tilstødende arrestbygning, rev en gammel skolebygning ned og byggede på den grund samtidig med, at der blev tilføjet 2 nye fløje til komplekset. Og alligevel måtte man en overgang bruge andre bygninger i byen til administrative formål.

Men i dag ligger det hele nærmest ubenyttet hen. Dog er i øjeblikket (2019) en stor del af bygningen fyldt op med diverse udstillinger.