Nysted en omgeving

Welkom

Welkom bij deze website, die een presentatie van Nysted en omgeving brengt.

Deze website wordt verzorgd door NOF (Gemeenschapsraad voor Nysted en Omgeving) en heeft tot doel om relevante en actuele informatie over het stadje Nysted en diens omgeving te geven.

We zijn verheugd deze teksten in het Nederlands te kunnen presenteren en hopen dat de eventuele geïnteresseerden nuttige informatie kunnen halen uit de Deense, Duitse en Engelse teksten.

Nysted

Nysted is een klein stadje, gelegen op Lolland en de meest zuidelijk koopstad van Denemarken. Het dorp is bij Nysted Nor (noord) gelegen, en maakt deel uit van een landschap dat 10-15.000 jaar geleden gevormd is uit grote ijsmassa’s.

Terwijl het overige deel van Lolland bestaat uit grote, vlakke landerijen, is de streek ten noordwesten van Nysted gekenmerkt door een grote variatie van heuvels, meren en bossen. Ijsmassa’s passeerden op hun weg voorbij Finland, zodat men op stranden en in de grond rond de stad, gesteenten kan vinden die vanuit Finland en Zweden hier naartoe gebracht zijn.

Nysted was van 1250 tot 1700 het centrum voor de koninklijke administratie van Oost-Lolland en tot ca. 1650 was het de tweede grootste stad op Lolland en Falster. Daarna werd Nysted ingehaald door andere steden van deze eilanden. Wat overgebleven is, is een gezellig en redelijk ongerept stadje, met de bijhorende voor-en nadelen.

Aalholm/ Ålholm

Tot 1726 was Aalholm het centrum van de konkinklijke macht op oost-Lolland.

In 1726 werd het kasteel verkocht aan Emerentia von Levenzau, wiens nakomelingen het slot in hun bezit hadden tot 1996. Ondanks de vele verbouwingen van het kasteel, kan men nog steeds de middeleeuwse stijl vermoeden in het licht dreigende bouwwerk.

Jammer genoeg is het kasteel zelf niet meer te bezichtingen, maar het is wel mogelijk om in de zogenaamde Hestehave (paardentuin) te fietsen en te wandelen en zodoende een indruk krijgen van de grootte van het geheel.

Nysted Kerk

Het huidige kerkgebouw dateert van ca. 1300. Oorspronkelijk bestond het uit een langwerpig gebouw met 4 vakken en een driezijdig koor naar het oosten.

Ongeveer 100 jaar later werd de toren toegevoegd. Aan de zuidzijde bevindt zich een dwars gelegen gebouw, dat gedurende vele jaren dienst deed als sacrisitie en begrafeniskapel. Mogelijks is het een restgedeelte van een oudere kerk. In 1659 werd de toren voorzien van de huidige torenspits, die in 1935 (opnieuw in 2018)  met koper belegd werd.

Omstreeks 1643 werd de kerk aan de noordzijde vergroot met een zijschip bestaande uit 2 vakken. In het verlengde van het zijschip werd er in 1782 een grafkapel gebouwd voor het geslacht Raben-Levezau, de eigenaars van Aalholm. Na een grote restauratie rond 1864 verkreeg de kerk zijn huidige uiterlijk.

Huis van Aarestrup

Emil Aarestrup werd na zijn dood een van de meeste bewonderde dichters uit de jaren 1800.

Tijdens zijn leven hield hij zich bezig met meer nuchtere aktiviteiten. Hij was praktiserende huisarts in Nysted van 1827 – 1838 en betrokken bij het leven in en om de stad, o.a. als gemeenteraadslid. Hierna verhuisde hij naar Sakskøbing en werd hij ’stiftsfysicus’ (overheidsarts) in Odense.

Het huis van Emil Aarestrup, Adelgade 80, is nu ingericht als museum.

Bos van Frejlev

Het bos ligt als een smalle beschermende strook tegen de Guldborgsund aan, ten oosten van Frejlev.

Het bos behoort sinds het begin van de jaren 1500 toe aan de boeren in Frejlev. Volgens de geschiedenis werd het bos door koningin Margarete I aan de boeren geschonken, als dank voor het herveroveren van een herengoed, gelegen in de moerassige gebieden langs de kleine Frejlev rivier.

Het bos is rijk aan overblijfselen uit de oudheid: grafheuvels en hunebedden. In het centrum van het bos ligt er een grafheuvel waar men zelfs kan inkruipen! In het Info-café van de stad is een, in het Duits vertaalde brochure, over het bos te verkrijgen.

Steen van de gebroken rug

De steen staat op het einde van de Enghaveweg, bij het strandweiland Frejlev Enghave, tegen de Guldborgsund.

De legende vertelt dat op deze plek een voogd van Aalholm vermoord werd en de ruggen van de verzamelde boeren van Frejlev in 1533 gebroken werden.

De moord is authentiek. Maar volgens andere bronnen, lukte het de boeren aan strenge straffen te ontsnappen, en werden ze tot verhoudingsgewijze lage boetes veroordeeld.

Kruis van de ’skalk’

Een ’skalk’ is een bedrieger en een oplichter. Een oplichter die misschien een goede reden had voor zijn zwendelpraktijken.

Het kruis van de ’skalk’ doet er, sinds 1533 , de voorbijpasserenden, aan herinneren, dat de boeren van Frejlev, beruchtte zwendelaars waren. Ze hadden eerst een ambtenaar van de koning vermoord en vervolgens geprobeerd om de koning op te lichten voor de boete waartoe ze veroordeeld waren.