Om Nysted.dk

Netstedet fortæller om Nysted & omegn for områdets indbyggere, turister, mulige tilflyttere og andre interesserede.

Det er foreningens og redaktionens hensigt, at dette netsted skal give svar på så mange spørgsmål angående Nysted og omegn som muligt, mest på dansk, men med enkelte sider på tysk, engelsk, nederlandsk (hollandsk), finsk og polsk.

Kontakt

Alle henvendelser og forespørgsler til redaktionen og foreningen bliver behandlet og overvejet.

Hvis man har forslag eller spørgsmål til netstedets opbygning og indhold, skal man skrive til Redaktionen@nysted.dk

Har man spørgsmål om turistmæssige eller andre praktiske forhold i Nysted og omegn, skal man skrive til nystednet@gmail.com

Netstedets opbygning

At konstruere et netsted hvor mange oplysninger om mange forskellige ting skal kunne findes på en enkel måde, uden at man farer vild, er en vanskelig affære.

Vi har valgt at nøjes med 6 overskrifter, som til gengæld kan ses på alle undersider, også dem der ikke umiddelbart optræder i menuen. Derfor kan man altid finde "hjem".

Til gengæld kan det måske være svært at finde frem til alle de ønskede oplysninger. Der findes dog øverst til højre et "forstørrelsesglas", hvorfra man kan undersøge, om søgeordet findes på netstedet.

Indhold

Forsiden
Her præsenteres den omhandlede del af landet, foreningen NET og netstedet nysted.dk. Desuden er der herfra henvisninger til mange andre lokale aktører og til netsteder for resten af Lolland og Falster.

Kalender
Her kan man se en liste over begivenheder, der finder sted i området og henvisninger til andre kalendere, der fortæller om Nysted og omegn samt resten af Lolland og Falster. Desuden er der en henvisning til "Årskalender.... mulige begivenheder" og en foreningskalender.

Kom og se
Herunder forsøger vi at fortælle historierne om egnen i nogle overskrifter (som undertiden skiftes ud):

  • Se her
  • Ud i naturen
  • Skatkisten
  • Alle tiders Nysted

Overskrifterne viser videre til ganske mange undersider og i nogle tilfælde til eksterne sider. Man kan hele tiden finde tilbage ved at klikke på overskriften "Kom og se".

Bo og spis
opregner egnens spisesteder og overnatningsmuligheder

Handel og håndværk m.m.
fortæller om butikker, håndværkere, servicevirksomheder og hvad, der ellers kan findes af erhverv i området.

Lokale foreninger
Et aktivt foreningsliv er et tegn på en aktiv befolkning. Nysted.dk finder det vigtigt. at foreningerne er nemme at finde frem til. Vi bringer de oplysninger, som vi har kunnet opspore.

For alle 6 overordnede menu-punkter gælder, at forslag til tilføjelser og rettelser af fejl er mere end velkomne.