Om NOF

NOF

Som paraplyorganisation er NOFs hovedformål således at blive sparringspartner og talerør for områdets borgere, foreninger, organisationer og erhvervsliv i relation til kommunen og offentligheden i almindelighed.

NOF ledes ifølge sine vedtægter af en bestyrelse på 7 personer, der vælges for 2 år ad gangen på foreningens generalforsamling af NOFs medlemmer. NOF driver i samarbejde med Nysted erhvervs- og Turistforening og  Guldborgsund Kommune fra juli 2010 informationsarbejde bl.a. via denne hjemmeside.

Indmeldelse: klik her

Netstedet m.m

Netstedet er oprettet pr. 28. juni 2010 ved overenskomst mellem Guldborgsund Kommune og Nysted og Omegns Fællesråd (NOF).

Redaktion: NOF ved Erik Damskier
Kontakt: Forespørgsler, kommentarer og forslag til ændringer kan sendes til: Redaktionen@nysted.dk
Telefon: Det er ikke muligt uden videre at komme i telefonisk kontakt med hverken redaktionen eller Info-caféen.
Info-caféen: findes i sommeren 2019 på Nysted Havn