Naturguide: søer

Kun små søer

Alle egnens søer er små. Den største naturlige sø har formodentlig været Kettinge Sø, og i Vantore fandtes Lillesø og Storesø, der har givet Vantore sit navn (Vanta-Wara = søen, der mangler vand). De er alle drænet til et beskedne mosehuller.

Til gengæld er nye søer opstået i de mange tidligere råstofgrave og i Rørsøen bag dæmningen ved Nysted.

På grænsen til Lolland Kommune mod nordvest ligger Hejrede Sø og Røgbølle Sø, som er af betragtelig størrelse og er en del af Naturpark Maribosøerne.