Naturguide: skove

Historien

Hver egn i landet har sin egen historie og derfor også forskellig natur, men skovene findes som regel der, hvor det var ubelejligt at dyrke jorden. Fra 1805, da Fredskovsforordningen blev lovfæstet, er skovarealet vokset fra 4% til ca. 13%.

Næsten alle de nævnte skove er privat ejendom og er derfor underlagt de almindelige bestemmelser for adgang.

Skovene
 • Roden Skov (med Bækkeskov) er egnens største skov og ligger ud mod Guldborgsund. Skoven har gennem Ålholm tilhørt først kongen og siden slottets andre ejere siden middelalderen. Læs mere her.
 • Frejlev Skov (Bøget + Grønnæs) har derimod mindst siden 1500 tilhørt bønderne i Frejlev og blev ca. 1820 delt op i mange små parceller. Læs mere her.
 • Ålholm Hestehave og Folehave ligger tæt på Ålholm. Hestehaven har haft karakter af dyrehave og park, men drives nu som almindelig skov, med enkelte græsnings-enge. Man kan stadig ane åbne områder, der før var plæner og sågar en 9-huls golfbane, og hist og her står stadig et og andet usædvanligt træ, der er plantet som et led i herregårdsparken. Et par monumenter og en pavillon findes også.
 • Skovene ved Høvænge (Ny og Gl. Fredsskov, Egholm Skov, Præsteskoven og Høvænge Skov) har haft forskellige ejere, men har p.t. samme ejer (Erling Edlund Andersen), der er i gang med etablere bl.a. skovgræsning og tilholdssteder for flagermus. Læs mere her.
 • Keldskov (Gammelkobbel) ligger på grænsen mellem Musse og Fuglse Herred i den vestlige del af Nystedegnen.
 • Næsset ligger ved den sydlige ende af Røgbølle Sø på fugtig grund. Området har et rigt fugleliv, der kan studeres bl.a. fra et fugletårn.
 • Ulriksdal Skov tilhørte i middelalderen biskoppen af Odense, der også havde borgen Ålevad tæt derved.
 • Kårup Vænge ligger ned til Hejrede Sø og er en del af Naturpark Maribosøerne. Læs mere her.
 • Store dele af skovene sydøst for Maribo Søndersø er i efteråret 2019 opkøbt af Aage V. Jensens naturfonde, bl.a. Ulriksdal og Kårup.
 • Vesterkobbel og Dyrehave er 2 skovstykker, der ligger nordvest for herregården Bramsløkke.
 • Langet og Bregninge skove øst for Døllefjelde støder op til Frostrup Skov, som ligger i Toreby Sogn. Der er ingen forbindelse mellem dem og Frostrup Skov.
 • Vesterskov ligger nord for Døllefjelde. Der er adgang fra Sakskøbingvej. Skoven tilhører Døllefjelde Kirke.
 • Kauslund (eller Karlslund, Kaslund) er en lund, der henligger i naturtilstand. En sti er markeret rundt i lunden. Lunden er fredet og tilhører Døllefjelde Kirke (fri adgang). Læs mere her.