Naturguide: Planter og dyr

Variation

Selv om Danmark er et lille land, er der forskel på vilkårene i de forskellige egne. Vestjylland er f.eks. generelt vådere og køligere end de sydøstlige landsdele. Nogle egne har mange skove, andre færre. Befolkningspresset er større ved byerne end i landbrugsegnene. Nysted-egnen er intensivt opdyrket og den vilde natur er skubbet ud i kanterne, ved havet og moserne.

Af disse og andre grunde er visse planter og dyr hyppigere at finde på Lolland end f.eks. i Vestjylland. Her omtaler vi blot nogle få af dem.

Brandmus
Findes i hovedsageligt på Lolland og Falster. Med en krop på 10 cm er den større end andre mus. Kendes på den sorte rygstribe.
Sortmundet kutling
Denne fisk er en invasiv art, der de seneste 20 år har bred sig fra sin hjemegn i Sortehavet til Vesteiuropa og de USAske søer.
Skarv
Skarven var næsten udryddet i Danmark for 50 år siden, men et forbud mod jagt og ødelæggelse af æggene har fået bestanden til at stige kraftigt. I Rørsøen ved Nysted findes en større koloni.
Ildtæge
Har sin almindelige udbredelse sydøst herfor, men ses ofte på Nystedegnen, bl.a. ved lindetræerne på havnen. Den ser truende ud, men lever af plantesaft fra f.eks. lind og stokrose og andre planter fra Malva-slægten.
Lægestokrose
Er muligvis forvildet fra middelalderens klosterhaver, hvor den blev dyrket til medicinske formål. Den er sjælden i Danmark, men findes i hvert fald på Skejten og muligvis langs kysten ved Nysted.
Blå oliebille
Stor og drabelig bille, der de senere år er blevet almindelig på Nysted-egnen. Hunnerne kan blive over 4 cm lange.