Naturguide: moser og enge

Vådområder

kaldes "naturens lunger", for søer, moser, enge, strandenge o.l. er vigtige brikker i den lokale natur. Desværre er offentlighedens adgang til disse områder tit begrænset.

  • Frejlev Mose ligger vest for landevejen ved Fuglsang og afvandes ned mod Skejten.
  • Storesø og Lillesø er 2 moseområder, der har givet navn til Vantore. I særligt våde år fyldes moserne op til lavvandede søer.
  • Klostermosen ligger øst for Nysted, Der går en sti dertil nord om Fjernvarmeværket. I 1880'erne lå der et teglværk, der har efterladt nogle tømte lergrave.
  • Vestermose ved V. Ulslev markerer grænsen til Fuglse Herred. I dag er området dog mest afgræssede enge.
  • Stubberup Mose er den eneste højmose på Lolland. Desværre er den misligholdt. Se mere her.
  • Mose-egnen Mellem Maribosøerne og St. Musse ligger en række moser, bl.a. Sløsse Mose, Stokkemose, Musse Mose og Godsø. Stednavnet Musse betyder simpelthen "mose".