Lystfiskeri

  • Hornfisk i maj. Enten ved at trække krog efter båd (=dørge) langs kysten, eller fra kysten, gerne i waders.
  • En stor del af året kan der medes aborrer i Noret. (Det forbudt at fiske i havnen)
  • Den lille bro ude ved campingpladsen, overfor sømærket kan også bruges, både til hornfisk og aborrer.
  • I august-september kan man mede ål om natten, i Noret samt evt. ved campingbroen. Brug bundfang og regnorm.
  • Havørred kan fanges ved kysten fra tidligt forår og til vandet er varmere end 16 grader. Samt igen om efteråret når vandtemperaturen bliver under 16 grader.
  • Fladfisk er der normalt mange af ud for Nysted, men overhold mindstemål og fredningstider. Der kan først og fremmest fanges skrubber, der er fredet til 15. maj og skal være større end 25,5 cm.
  • Put and take: Korsgård i Musse samt Iglekær sø mellem Toreby og Nykøbing.
  • Alle, som fisker efter vilde fisk (d.v.s. alt undtagen Put og take) skal have fisketegn på sig, mens man fisker. Gælder dog ikke børn under 18, og alderspensionister (fra 65 år).

Fisketegn kan købes via www.fisketegn.dk