Indmeldelse

  • Et personligt medlemsskab koster 100 kr. pr. år
    og et forenings/virksomheds-medlemsskab koster 200 kr.
  • Kontingentet indbetales til konto i Nordea Bank:
    0712 8972 599 507
  • Når pengene er indbetalt er medlemsskabet gældende.
  • Udfyld og send: