Den flyvende lollænder

Uddrag af velkomsttale

Velkommen Velkommen til alle Og særlig velkommen til Bo Karberg, som er kunstneren, der har skabt dette enestående værk Den flyvende lollænder, som vi i dag markerer er landet på vestre mole af Nysted Havn.

Nysted og Omegns Fællesråd havde sidste år på initiativ af én af byens markante ildsjæle, Jens Højgaard, et møde med Bo Karberg om Den Flyvende Lollænder. Vi blev enige om, at det var en god ide at stille værket op på Nysted Havn.

Værket giver et meget markant signal om den snævre sammenhæng, der er mellem Nysted og havet omkring Nysted Havn og hav er en vital del af Nysted   og livet der.

Bo Karberg låner os værket i den kommende periode. Nysted og Omegns Fællesråd dækker udgifter til selve opstillingen Guldborgsund Kommune har også ydet et bidrag og kommunen har bakket fint op om sagen fra både direktionsniveau og fra medarbejdere som arbejder med havnen. Det skal alle have en stor tak for.

Det er aftalt, at Den flyvende lollænder er opstillet fra nu og til september.
Skal den stå der længere skal tre ting være opfyldt:

  1. borgere og besøgende skal lade forstå, at de ser værket som et værdifuldt bidrag til Nysted og Nysted Havn
  2. at vi kan samle tilstrækkelig midler ind, så vi kan købe værket.
  3. at Guldborgsund vil modtage værket og påtage sig ejerskabet til værket.

Nu står værket her stort og smukt. Må besøgende og borgere nyde denne markering af Nysteds havnevendte liv, og må alle medlemmer af Guldborgsunds Byråd føle sig inspirerede til at give deres bidrag til Nysted Havns og byens videre udvikling.

Karl Krarup, formand for Nysted og Omegns Fællesråd