Bjergruten

en tur for cyklister

Der er nu ingen bjerge på Nystedegnen, men nok nogle mindre bakker, der kan få sveden frem på cyklisternes pander, hvis de vil.

Egnen nordvest for Nysted er efter lollandske forhold ret kuperet, fordi den er en del af en istidsdannelse, der strækker sig på skrå over øen fra Nysted via søerne ved Maribo til Ravnsby Bakker på Nordvestlolland.

Den sorte tur er ca. 13 km. og de farvede stumper kan bruges til at afkorte eller udvide ruten. Næsten hele strækningen køres på asfalterede veje, der er småt trafikeret.

Turen kan selvfølgelig køres begge veje og påbegyndes fra alle punkter. Her starter vi på Nysted havn.

Alverdens gang og Ålholm

1 - Alverdens Gang og Ålholm
Det første Ålholm opførtes på en ø i Nysted Nor engang før 1250. Siden blev der bygget en adgangsdæmning til den sydlige del af borgen og omkring 1880 en mindre fodgængerdæmning nord for slottet. Omkring 2007 lod man vandet genindtage slotssøen (Rørsøen).

2 - Ålholm Hestehave
er et skovstykke tæt på slottet. Det blev i 17- og 1800-tallet delvis inddraget til slotspark med pavilloner, dyrehave, sjældne træer, rododendronbuskads og sågar en 9-hullers golfbane. I dag er det meste i forfald og området har karakter af skov. Man kan cykle ad en skovvej rundt langs skovens kant.

En runesten

3 og 4 - Stubberup
har en mindre badestrand og en lille havn og lige nord for byen ligger resterne af Lollands sidste højmose. Der er en (besværlig) adgang til mosens kant via en sti fra Egholmvej eller en vej ved Stubberupvej nr. 12.
Ved Sakskøbingvej kan man enten køre mod øst og gennem Folehaveskoven til Kertevej eller mod vest til Mallehavevej.

5 og 6 - Torup og Grønnegade
Ved den lille bebyggelse Torup, passerer man landevejen og kommer gennem et smukt landskab til Grønnegade hvor Bregninge Kirke ligger. Her kan man bl.a. møde en kopi af en runesten der er fundet tæt på kirken, men i dag står på Nationalmuseet.

Lågerup og Kettinge

7 og 8 - Lågerup og Kettinge
Egnen omkring Kettinge er grundigt gennemgravet på jagt efter grus, og de efterladte grusgrave står tilbage i forskellig stand. Nogle er sprunget i skov, andre bruges til landbrug, men ved nr. 7 er indrettet en motocrossbane i et dybt hul.

Ved nr. 8, midt i Kettinge, er et stort område omdannet til en park med mange søer, gang- og ridestier og et kunstigt bjerg, Troelshøj, der vistnok er Sydøstlollands højeste punkt. I hvert fald er grusgraven et besøg værd, og fra bjergets top kan man se milevidt omkring.

Tilbage til Nysted

9 - Den gamle landevej
Fra Kettinge går vejen tilbage til Nysted gennem Søby, der har navn efter Kettinge Sø. Den anes vest for vejen, men der er nu ikke meget tilbage af den. Vejen er den tidligere landevej, Nysteds ældste vejforbindelse, som i 1968 blev erstattet af en ny lidt østligere, placeret på det tidligere jernbanetracé.

10 - Ålholm Folehave
Kettinge Sø afvandes mod nordvest og derefter ad en bæk mod syd gennem Ålholm Folehave, De røde Enge, Rørsøen og til sidst ud i Nysted Nor.

Gennem Folehaven går ud over den viste blå sti, en fortsættelse, der fører gennem skoven og tilbage til landevejen tættere på Nysted.