Alle tiders Nysted 2

1880'erne: Kalveholm eller Grevindens ø

Lige syd for Ålholm ligger Kalveholm, hvorpå der står nogle lysthuse omgivet af beskyttende mure.

Læs mere her

1880'erne: Familien Schwensen

1828-1867 var Jens Schwensen byfoged i Nysted. Hans familie var talrig i byen, og hans barnebarn Aage har skrevet en beretning om sin barndom i Nysted.

Læs teksten her (PDF)

1890'erne: Byjord og markjord

Den ene var til huse, den anden til landbrug, men kun for byens borgere. Der var næppe ét hus på markjorden.

Huset på Valtersvej (PDF)

1893: Indlæg i turistbog

Vi nærmer os moderne tider. Den spirende turisme skaber et marked for bøger om spændende egne.

Se artiklen om Nysted (PDF)

1895: Illustreret Tidende

Også tidens mest kendte ugeblad havde indlæg om Nysted. Dette er forfattet af en nystedborger, lægen og byrådsmedlemmet C.A. Hansen

Se artiklen her (PDF)

1903: Danmarks første rutebil

Af alle steder i Danmark, var Nysted den ene endestation for landets første rutebil, der i 3 år kørte mellem Nykøbing og Nysted.

Læs mere her

1909: Nysted 500 år som købstad

I anledning af Nysteds 500 års jubilæum som købstad i 1909, skrev C.A. Hansen en kort udgave af byens historie.

Læs bogen her (PDF)

 

1910-1966: Jernbanen til Nykøbing

I 1910 stod jernbanen til Nykøbing færdig. Det var opfyldelsen af mange års kamp, og frem til midt i 1950'erne også en succeshistorie.

Læs mere her

1918 og 1980: Byens tilstand

Kort beskrivelse af Nysteds historie og erhvervs-livets tilstand i 1918 med optimistisk tillæg fra 1980.

Læs mere her (PDF)

1920-1960: Sæljagt

Helt tilbage fra 1801 kender man til sæljagt på Rødsand. Jagten ophørte først i 1960, da brødrene Niels og Alfred Landt opgav erhvervet.

Læs mere her

1924: Præstens urskov

I 1924 blev "Præstens urskov" (Karlslund eller Kaslunde) syd for Døllefjelde fredet.

Læs mere her

 

1931: Danske Byer og Sogne

Danmarksbeskrivelse fra 1931, der opregner byens og landsognenes historie, virksomheder, institutioner og honoratiores.

Læs historien her (PDF)