Alle tiders Nysted 1

Rigtig gamle dage

Det er kun ca. 20.000 år siden, at plante- og dyrelivet genindtog Nysted- og omegn efter den seneste istid, Weichsel-istiden , som da havde varet i ca. 100.000 år.
Læs mere her

Bregninge-stenen

For ca. 1100 år siden rejste Åse en mindesten over sin søn Toke i nærheden af Bregninge Kirke. I 1652 blev den flyttet til Nysted, hvorfra den i 1815 kom til Nationalmuseet i København.

Læs mere her

Sognegrænser

I Nysted og omegn er der 10 sogne. Et sogn var fra starten et område, hvorfra folk søger hen til de samme steder for at afgøre sager, gå i kirke, feste osv. Allerede midt i 1000-tallet var grænserne for sognene på plads.

Læs mere her

1585: Frederik d. 2. på Ålholm

En artikel i ugebladet Illustreret Tidende 1906, nr. 49 side 695 om kong Frederiks besøg og de indskrifter, der i den anledning blev lavet på slottets vægge. Forfatteren er Søren Skouboe, der var født i Nysted 1852.

Læs et PDF-dokument med hele historien

1767: Pontoppidans Danske Atlas

Den første beskrivelse af Danmark udkom midt i 1700-tallet igangsat af historiker og præst Erik Pontoppidan.

Se tekst og billeder her (PDF)

1824: Rejsefører / Turistguide

"Håndbog for Reisende" er skrevet af en postrevisor, Eiler Hagerup Tregder, der udnyttede sin viden fra rejserne til at skrive en turistfører for hele det danske rige.

Læs mere her

1830'erne: Emil Aarestrup

Indlæg om digter og læge i Nysted Emil Aarestrup,  i Illustreret Tidende. Forfatteren er Søren Skouboe, der var født i Nysted 1852.

Læs historien her

1837: F.C. Raben i Brasilien

Greve F.C. Rabens brasilianske herbarium indeholdt omtrent 1100 indsamlinger. Det er sandsynligt, at greven sendte sine plantesamlinger hjem til Ålholm i 1837.

Læs mere her

1859 & 1872: Laaland og Falster

I årene 1776-1872 udkom forskellige bøger med omfattende beskrivelser af Lolland. Her kan ses de dele af de seneste udgaver, der handler om Nysted og omegn.

Læs teksten her (PDF 56 MB)

1866-1874: Erindringer om Nysted

Georg Lütken, der var læge i Nysted fra 1866-1874, nedskrev i 1903 på opfordring af C.A. Hansen sine erindringer om tiden i Nysted.

Se historien her (PDF)

1872: Stormflod i Østersøen

Store dele af Sydfalster og Sydvestlolland var oversvømmet. Der var mange døde og store ødelæggelser, men Nystedegnen slap nådigt, og her var ingen dødsfald.

Læs mere her

1884: Politi

I "de gode gamle dage" var man også beskæftigede med fiduser, narrestreger og lovovertrædelser.

Læs mere her