Ålholm

Ålholm er en af landets ældste verdslige bygninger. Første gang borgen nævnes i en skriftlig kilde er i 1328, men det er sandsynligt, at den er grundlagt op til 100 år tidligere. Borgens bygningshistorie er ikke klarlagt i detaljer, fordi den nuværende bygning skjuler eventuelle ældre konstruktionen.

Borgen blev bygget på en holm i Nysted Nor på en solid fundering. Den nuværende bygning er dog resultatet af 700 års ombygninger, Adgangsdæmningen fra Nystedsiden har blev sandsynligvis opført fra starten af, men både holmen og dæmningen er blevet udvidet undervej til i dag.

Det ældste billede af borgen stammer fra 1677 fra forberedelserne til Atlas Danicus af Peter Hansen Resen, en danmarksbeskrivelse, der ikke blev trykt i samtiden. Selv om billedet ikke er præcist, kan man dag se den overordnede plan, et rektangulært 4-fløjet anlæg.

Borgens forvandling til slot startede ved en ombygning i 1770'erne, hvor den østlige del af sydfløjen blev revet ned og hele østfløjen blev moderniseret og indrettet til en standsmæssig bolig for ejeren.

I 1790'erne blev dele af Hestehaven sydvest for slottet omdannet til park, og i 1880'erne fik slottet stort set det nuværende udseende. Yderligere en del af sydfløjen blev revet ned, men til gengæld blev der bygget 2 helt nye fløje hægtet på nordfløjen, så slottet nu har brilleform.

Klik på billederne herefter og se dem i en større udgave.

Ejerne

Der er næppe tvivl om at borgen er opført af en dansk konge i løbet af 1200-tallet, men vi ved ikke hvem. Frem til 1714 blev den drevet af forskellige lensmænd på vegne af kongen eller enkedronningen, idet området gennem mange år tjente som pensionsfond (livgeding) for den siddende konges mor, enkedronningen.

Men i 1725 solgte Frederik d. 4. Ålholm til Emerentia von Levezow (gift Raben) som var enke. Hun oprettede af en række besiddelser grevskabet Christiansholm til sit barnebarn og derefter var det ejet af medlemmer af denne familie frem til 1995 da godset blev solgt til Stig Husted-Andersen, hvis arvinger i dag ejer det. Ved samme lejlighed blev bygningerne nærmest tømt for inventar, så intet af de 275 års historie er tilbage på stedet.

Adgang

Der er ikke adgang til bygningerne eller slotsområdet, men i Hestehaven og det tidligere parkområde kan man færdes på Naturbeskyttelseslovens vilkår.

Læs mere på Wikipedia

 

Billedgalleri

Klik på billedet og se serien i en større udgave.