Naturguide: Vandløb

Åer og bække

Egnens vandløb er generelt små og har normalt lav vandføring. Mange af de mindste vandløb er rørlagte på nogle strækninger. Nedenstående liste er ikke nødvendigvis udtømmende.

Afvandingen sker i 4 retninger:

Mod Guldborgsund

 • Flintinge Å, der er områdets største og danner Nystedegnens nordgrænse.
 • En bæk fra Sønderskov og Frejlev Mose gennem Hestekobbel.
 • Frejlev Å, der udspringer nord for Kettinge og udmunder mellem Hestekobbel og Frejlev Skov.
 • Bæk, der afvander egnen syd for Kettinge via Rensningsanlægget, nord om Roden Skov til Stenvængerne
 • Rørmose Bæk fra Sønderhave gennem Roden Skov
 • Korsbæk syd for Roden Skov
 • Mårbæk, der afvander Storesø (rørlagt)

Mod syd til Østersøen

 • Odderbæk, der afvander Lillesø
 • Flere navnløse vandløb til Nysted Nor afvander Kettinge Sø, Klostermosen og moserne mellem Nysted og Herritslev  (Åmose/Ellemose)
 • Kanal ved Kallehave
 • Kanal ved Høvængerne
 • Bæk gennem Dødemosen til Sandager
 • Bæk fra Vestermose gennem Keldskov til Handermelle

Mod nordvest

 • foregår afvanding af bl.a. moserne ved Musse til Maribosøerne (Røgbølle og Hejrede søer)

Mod nord

 • Sakskøbing Å og diverse sidegrene. Udspringer lige nord for Grønnegade og afvander egnen ved Døllefjelde. Løber videre forbi Krenkerup til Sakskøbing Fjord.