Naturguide: Love & regler

Bestemmelser om adgang til og ophold i naturen / Hvad må man?

I den seneste version af "Lov om naturbeskyttelse" fra 2019 kan man læse at lovens formål bl.a. er: "at give befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i naturen samt forbedre mulighederne for friluftslivet."

Se hele teksten her.

Uddrag af lovteksten.

  • De fleste strande er åbne for færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning.
  • I private skove, har man adgang til fods og på cykel ad stier, mens man i offentlige skove også må færdes til fods uden for stierne. Ejeren kan under visse omstændigheder afspærre skoven.
  • Udyrkede arealer er åbne for færdsel til fods og ophold, hvis der er lovlig adgang dertil.
  • Det er også lovligt, at færdes til fods eller på cykel ad stier og veje i det åbne land.
  • Offentlighedens adgang til ovennævnte steder må ikke forhindres eller vanskeliggøres.
  • Kommunalbestyrelsen påser overholdelsen af denne lov og af de regler, der er udstedt efter loven.