1910-1966: Jernbanen til Nykøbing

Jernbanen mellem Nysted og Nykøbing (SNNB) blev officielt indviet torsdag d. 15. december 1910. I maj 1911 blev banens strækning til Stubbekøbing taget i brug.

I 1961 ophørte passagertransporten og i slutningen af maj 1966 blev baneselskabet afviklet og banestrækningen nedlagt.
Tilbage i området findes stationsbygningerne i Nysted, Kettinge og og Frejlev, 2 magasinbygninger ved Frejlev station samt flere spor i landskabet, bl.a. Wichmandsvej.

Før den officielle indvielse fik publikum mulighed for at prøve togturen mellem Nysted og Nykøbing gratis. I Folketidende fra d. 11. december 2010 skriver Arne Heyn bl.a.:

Nystedbanen på fribillet
Den første aften endte turen til Nysted med slagsmål på Nysted station, og næste aften var det nær gået lige så galt i Nykøbing, idet toget, så snart det kom fra Nysted, straks ligefrem blev stormet af rejsende, der ville med tilbage. Der udspandt sig således både komiske, tragiske og enkelte brutale scener. Særlig galt var det ved 8-togets afgang til Nysted. Den vagthavende assistent og politiet gjorde sikkert deres bedste for at sørge for de lystrejsende, men det lykkedes ingenlunde, idet mange, nogle grædende, andre skændende, måtte gøre et ufrivilligt ophold i Nykøbing til midnat med nattoget, hvor trængselen nåede sit højeste. Der blev til sidst sat et par kreaturvogne til, som straks fyldtes med de mest lystige rejsende, så man under hele turen kunne høre brægen, vrinsken, hyl og sang i én pærevælling.

Toget kom - trods alle genvordighederne - vel til Nysted, men her faldt adskillige udtalelser om, at aldrig skulle man køre på prøvetur mere.

Samme dag fortælles andetsteds i avisen:
Det var en slagtersvend, en møllersvend og en murerlærling, der sloges så voldsomt, at slagtersvenden fik et sår i hovedet på grund af stokkeslag. “Da slagsbrødrene havde været lige gode om overfaldet, fik de hver en bøde på 12 kroner”, hedder det i den gamle avis. Her kan man i øvrigt også læse om en stenhugger i Frejlev, der måtte betale en bøde på 25 kroner for at have solgt øl til jernbanearbejderne. Det var ulovlig beværtning, som stenhuggeren også tidligere var blevet straffet for.