Rundtur i byen
Tour de Nysted

 

 

Senest opdateret:
06. oktober 2013

 

 

 

 

Den gamle købstad Nysted gemmer på en masse historie. Hvert et hus - og hver en plads - i Nysted har sin helt egen fortælling. Det har Lokalhistorisk Arkiv i Nysted gjort noget ved, og man har taget initiativ til, at der i byen er opsat 10 informationstavler/standere med historiske kendsgerninger.

På den måde kan byens besøgende, lokale og turister få et historisk og kulturelt indblik i, hvad Nysted er og var for en by.

Nedenfor ses et bykort med placering af de steder, hvor informationstavlerne/standerne er opsat:

 1. Nysted Vandtårn

 2. Biblioteket (Clausens Pakhus)

 3. Rådhuset

 4. Hospitalet, Adelgade 93

 5. Kirken

 6. Nysteds første Rådhus

 7. Sygehuset

 8. Landts Røgehus

 9. Sygestuen, Østergade

 10. Borgerstiftelsen

God fornøjelse med rundturen!


The old market town of Nysted hides a lot of history. Every house - and every place - in Nysted has its own story. The Local History Archives in Nysted have taken the initiative of making 10 information boards/standards with historical facts that have been placed around the town.

In this way, the visitors, locals and tourists can gain a historical and cultural insight into what kind of town Nysted is and has been.

Above is a map with the locations of the information boards/standards.

 1. The Water Tower of Nysted

 2. The Library

 3. The Town Hall

 4. The Hospital, No. 93 Adelgade

 5. The Church

 6. The First Town Hall

 7. The Hospital

 8. Landt’s Smoke House

 9. The Sickroom, Østergade

 10. The Free Lodging

Good luck with the tour! TOP


In der alten Marktstadt Nysted verbirgt sich eine lange Geschichte. Jedes Haus - und jeden Ort- in Nysted hat seine eigene Erzählung. Das Lokalhistorische Archiv in Nysted hat die Initiative genommen, 10 Informationstafel/Ständer mit historischen Fakten rund um in der Stadt anzubringen.

Auf diese Weise können Besucher der Stadt, die Einheimische und Touristen einen historischen und kulturellen Einblick gewinnen, was für eine Stadt Nysted heute ist und einmal war.

Oben zeigt eine Karte, wo die Informationstafeln/Ständer angebracht sind, und hier unten werden sie beschreibt:

 1. Das Wasserturm von Nysted

 2. Die Bibliothek

 3. Das Rathaus

 4. Das Krankenhaus, Adelgade Nr. 93

 5. Die Kirche

 6. Das erste Rathaus

 7. Das Krankenhaus

 8. Landts Räucherei

 9. Das Krankenzimmer, Østergade

 10. Die Freie Wohnung

Viel Glück mit der Tour! ZURÜCK

 

Tekst af / text by: / Geschrieben von:
Lokalhistorisk Arkiv i Nysted - august 2010

www.nysted-lokalhistorie.dk
smartphones