Nysted

 

Senest opdateret:
06. oktober 2013

 

 

 

 

Nysted er efter alt at dømme vokset op som søfarts- og handelsby i løbet af 1200-tallet. Byen ligger på kanten af en lav tunneldal, dannet under isen i løbet af den seneste istid for 20.000 år siden. Denne dal viste sig at være et godt sted at anbringe kongeborgen Ålholm, der blev påbegyndt omkring år 1200.  

I 1286 blev der i byens østlige udkant bygget et franciskanerkloster, så på den tid må Nysted have været en betydningsfuld by, på Lolland og Falster sikkert kun overgået af Nakskov. Nysted fik dog først købstadsrettigheder i 1409 - og kunne derfor fejre 600 års købstadsjubilæum i 2009. Det markeredes blandt andet med en middelalderfestival, der siden er gentaget og også vil blive afholdt i år. 

Oldtid
Men allerede i stenalderen har egnen huset en stor befolkning. I den nærliggende Frejlev Skov findes langt over 100 gravhøje fra sten- og bronzealderen og der er fundet mange ting i havet ud for byen.

Middelalder
Næsten alle Danmarks byer opstod i årene fra 1000-1400 og rigtig mange af dem i 1200-tallet. De var trafikmæssige og handelsmæssige knudepunkter, og nogle af dem, som bl.a. Nysted, sæde for kongens lokale administration. Nysted Nor udgjorde et beskyttet område for middelalderens skibe. Der findes ikke andre sådanne havne på strækningen fra Nakskov til Møn og samtidig var Ålholm sæde for den lokale kongelige lensmand.

1500-1900
I denne periode var Nysted en by på linje med de fleste andre byer i Danmark, små og med lokal betydning. Byen kunne i perioder drage fordel af sin placering ved Østersøen og havde gennem alle årene en mindre handelsflåde og en del fiskeri. Større skibstyper og tilsanding af sejlruterne medførte dog at byen gradvis tabte i betydning. 

Efter 1900
Da trafikken fra sidst i 1800-tallet og især efter 1. Verdenskrig blev overtaget af tog og biler, gik Nysted for alvor i stå. Sammenligner man byens størrelse i 1677 og 1950 ser man næsten ingen vækst. I dag er den dog ca. dobbelt så stor som i middelalderen.   

Næsten alle produktionsvirksomheder er efterhånden lukket, men den langsomme vækst har også sørget for, at den gamle del af byen er ret godt bevaret med små lave huse centreret om Nysted Kirke. Havnen er i dag næsten kun for lystsejlere.

Læs også om:

 

 

 

 

 

 

 

Fil:Nysted fra Skansen 1.JPG