Senest opdateret:
06. oktober 2013
3 vestlige havne - Tilbage til "Havne"

 

 

Høvænge Havn
Sandager Havn
Handermelle Havn

 

Høvænge, Sandager og Handermelle havne er hjemsted for deltidsfiskeri og strandjagt, men har i perioder dannet udgangspunkt for transport køer og heste, der skulle på sommergræsning på de lave holme ud for kysten.