Den største stormflodskatastrofe i Danmark i nyere tid indtraf den 12.-14. november 1872. Store dele af bl.a. Lolland og Falster blev oversvømmet, 80 mennesker omkom og 50 skibe strandede.

Den høje vandstand på omkring 3 meter over normalt daglig vande var resultatet af lang tids kraftig nordenvind efterfulgt af en særdeles kraftig nordøstenstorm, der den 13. november 1872 kulminerede med orkanstyrke. Vandet blev derfor med meget stor kraft presset mod vest i Østersøen og oversvømmede de lavtliggende områder. Værst gik det ud over Sydfalster og Sydvestlolland, mens Nystedegnen slap ret nådigt. Der var dog problemer både øst og vest for byen. Læs mere her

 

 

Senest opdateret:
26. marts 2018
Stormfloden 1872 tilbage til "Alle tiders Nysted"