Nysted Kirke

- tilbage til "Seværdigheder"

  • Den nuværende kirkebygning kan dateres til ca. 1300. Den bestod oprindeligt af et langhus på 4 fag med en tresidet korrunding mod øst.
  • Ca. 100 år senere kom tårnet til.
  • På sydsiden findes en tværbygning, der gennem tiderne har tjent som sakristi og gravkapel. Den er muligvis en rest af en ældre kirke,
  • Tårnet blev i 1659 forsynet med det nuværende spir, der i 1935 blev tækket med kobber.
  • Ca. 1643 blev kirken udvidet med et 2-fags sideskib på nordsiden,
  • I forlængelse af sideskibet byggedes i 1782 et gravkapel til slægten Raben-Levezau, der var ejere af Ålholm.
  • Kirkens nuværende udseende fik den omkring 1864, da den gennemgik en større restaurering.
 
Senest opdateret:
05. december 2015