Vandløb
Nysted og omegn
Senest opdateret: 30. juni 2015
 
  

Tilbage til Naturguidens hovedside.

Egnens vandløb er generelt små og har normalt lav vandføring. Mange af de mindste vandløb er rørlagte på nogle strækninger. Afvandingen sker i 4 retninger:
 

Mod Guldborgsund

 • Flintinge Å, der er områdets største og danner Nystedegnens nordgrænse.

 • En bæk fra Sønderskov og Frejlev Mose gennem Hestekobbel.

 • Frejlev Å, der udspringer nord for Kettinge og udmunder mellem Hestekobbel og Frejlev Skov.

 • Bæk, der afvander egnen syd for Kettinge via Rensningsanlægget, nord om Roden Skov til Stenvængerne

 • Rørmose Bæk fra Sønderhave gennem Roden Skov

 • Korsbæk syd for Roden Skov

 • Mårbæk, der afvander Storesø (rørlagt)

 

Mod syd til Østersøen

 • Odderbæk, der afvander Lillesø

 • Vandløb til Nysted Nor afvander Kettinge Sø, Klostermosen og moserne mellem Kettinge og Herritslev  (Åmose/Ellemose)

 • Kanal ved Kallehave

 • Kanal ved Høvængerne

 • Bæk gennem Dødemosen til Sandager

 • Bæk fra Vestermose gennem Keldskov til Handermelle

 

Mod nordvest

 • foregår afvanding af bl.a. moserne ved Musse til Maribosøerne (Røgbølle og Hejrede søer)

 

Mod nord

 • Sakskøbing Å og diverse sidegrene. Udspringer lige nord for Grønnegade og afvander egnen ved Døllefjelde. Løber videre forbi Krenkerup til Sakskøbing Fjord.