Skovene i
Nysted og omegn
Senest opdateret: 28. april 2015
 
  

Tilbage til Naturguidens hovedside.

Historien:
Hvert område har sin egen historie og derfor også forskellig natur, men skovene findes som regel der, hvor det var ubelejligt at dyrke jorden. Fra 1805, da Fredskovsforordningen blev lovfæstet, er skovarealet vokset fra 4% til ca. 13%.

Læs mere her.

Roden Skov (med Bækkeskov)
er egnens største skov og ligger ud mod Guldborgsund. Skoven har gennem Ålholm tilhørt først kongen og siden slottets andre ejere siden middelalderen.

 

Frejlev Skov (Bøget + Grønnæs)
har derimod mindst siden 1500 tilhørt bønderne i Frejlev og blev ca. 1820 delt op i mange små parceller.
Læs mere her.
 

Ålholm Hestehave og Folehave
ligger tæt på Ålholm og har haft karakter af dyrehave og park, men drives nu som almindelig skov, med enkelte græsningsenge.
 

Skovene ved Høvænge
(Ny og Gl. Fredsskov, Egholm Skov, Præsteskoven og Høvænge Skov)

har tilhørt forskellige godser, men har p.t. samme ejer, der er i gang med etablere bl.a. skovgræsning og tilholdssteder for flagermus.
Læs mere her.
 

Keldskov (Gammelkobbel)
ligger på grænsen mellem Musse og Fuglse Herred i den vestlige del af Nystedegnen.

Næsset
ligger ved den sydlige ende af Røgbølle Sø på fugtig grund. Området har et rigt fugleliv, der kan studeres bl.a. fra et fugletårn.
 

Ulriksdal Skov
tilhørte i middelalderen biskoppen af Odense, der også havde borgen Ålevad tæt derved.

Kårup Vænge
ligger ned til Hejrede Sø og er en del af Naturpark Maribosøerne. Læs mere her.
 

Vesterkobbel og Dyrehave
er 2 små skovstykker, der ligger nordvest for herregården Bramsløkke.
 

Langet og Bregninge skove
øst for Døllefjelde støder op til Frostrup Skov, men der er ingen forbindelse mellem dem og Frostrup Skov.
 

Vesterskov
ligger nord for Døllefjelde. Der er adgang fra Sakskøbingvej. Skoven tilhører Døllefjelde Kirke.
 

Kauslund
er en lund, der henligger i naturtilstand. En sti er markeret rundt i lunden. Lunde er fredet og tilhører Døllefjelde Kirke (fri adgang). Læs mere her.