Bestemmelser om adgang til

og ophold i naturen
Senest opdateret: 28. april 2015
 

  
Tilbage til Naturguidens hovedside.

I den seneste version af "Lov om naturbeskyttelse" fra 2013 kan man læse at lovens formål bl.a. er:

"at give befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i naturen samt forbedre mulighederne for friluftslivet."

 

Se hele teksten her.
 

I den opfølgende "Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen" fra 2011 kan man læse nærmere om, hvad man må.

 

De fleste strande er ”åbne for færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning”, og ”Offent-lighedens adgang må ikke forhindres eller vanskeliggøres”.

 

I private skove, har man adgang til fods og på cykel ad stier, mens man i offentlige skove også må færdes til fods uden for stierne. Ejeren kan under visse omstændigheder afspærre skoven. (se lovens §23)

 

Udyrkede arealer er åbne for færdsel til fods og ophold, hvis der er lovlig adgang dertil.

 

Det er også lovligt, at færdes til fods eller på cykel ad stier og veje i det åbne land.

 

Se hele teksten her