Kyster
Nysted og omegn
Senest opdateret: 29. juni 2015
 
  

Tilbage til Naturguidens hovedside.

Navnet Lolland menes at betyde landet med loer. En lo er en rende i fladt lavt land, hvor tidevandet løber ud og ind.

Sådan opleves kysten mod Guldborgsund, men netop omkring Nysted findes faktisk (lave) skrænter mod kysten, og på visse strækninger mod vest, er der etableret kystdiger.
 

Skejten
er en halvø øst for Fuglsang. Den er landskendt, fordi den er afbilledet på 2 malerier på folketingssalens bagvæg. Men den er også et godt eksempel på en strandeng i "gamle dage".
 
Strandengene langs Guldborgsund fortsætter mod syd med Stenvængerne, Roden Fed og Holten
 
Klintekysten
fra Holten mod vest langs kysten til Nysted er helt enestående efter lokale forhold, selv om den kun rejser sig til ca. 2 m. Man kan færdes ad
Paradisruten på kanten af Østersøen, først på en vej og siden en sti.
 
Nysted Nor
modtager vandet fra Rørsøen, Røde Enge, Kettinge Sø, Herritslev Åmose/Ellemose og Klostermosen. Området er en tunneldal dannet under isen i den seneste istid. Den løber mod nord og vest igennem Folehaven.
 
Kysten vest for Stubberup
er lav og udsat for skiftende vandstande. Her findes
Herritslev Mose, Dødemose, Høvængerne og strandengene ved Sandager og Handermelle. Nogle områder ligger indenfor og nogle udenfor det sydlollandske dige, der så småt starter her.