Fredet natur
Nysted og omegn
Senest opdateret: 30. juni 2015
 
  

Tilbage til Naturguidens hovedside.

Der findes 8 områder i Nysted og omegn, som er fredede. En fredning opstiller forskellige krav til brug og pleje af et naturområde, og det er kommunens pligt at tilse, at bestemmelserne overholdes.
 

Skejten
er en strandeng med store fritstående egetræer ned mod Guldborgsund, Sceneriet er kendt fra 2 malerier på Folketingets bagvæg (fri adgang)
 
Borret
er et overdrev, der afgræsses af køer. Især om foråret ses en speciel flora (spørg ejeren)
 
Frejlev Bøget -
fredningen gælder strandengen ved Guldborgsund og adgangen dertil  gennem skoven.

 
Stubberup Mose
er Lollands eneste højmose, men den er desværre mest overladt til tilfældige påvirkninger uden en plejeplan.
 
Kauslund -
en lund der henligger i naturtilstand. En sti er markeret rundt i lunden (fri adgang)
 
Ø. Ulslev
En række piletræer og et risgærde ved gadekæret
 
Fuglereservater
i Nysted Nor og Frejlev Vig.
 
Læs mere her: