Senest opdateret:
05. juni 2018
Indmeldelse - tilbage til NOF

 

Man kan melde sig ind i NOF som personligt medlem for 100 kr. pr. år eller som forening for 200 kr. pr. år

Kontingentet indbetales til konto i Nordea Bank:
reg.nr.: 0712  konto: 8972 599 507
Medlemskabet er gældende når kontingentet er indbetalt.

Indmeldelse kan foretages ved ved