Ålholm - tilbage til "Seværdigheder"

Ålholm ligger på en holm i Nysted Nor og var fra starten omgivet af vand på alle sider. Det vides ikke hvornår borgen er grundlagt, men af historiske grunde er det sandsynligt, at det skete omkring år 1200. I ly af borgen voksede det lille fisker- og landbrugssamfund op til havne- og handelsbyen Nysted.

Frem til 1726 var Ålholm center for kongens magt på Østlolland, men blev dette år solgt til Emerentia von Levezau, hvis efterkommere ejede slottet til 1995.

Selv om slottet blev ombygget mange gange, kan man stadig ane den middelalderlige tyngde i det lidt truende kompleks. Desværre er der ikke mere adgang til slottes indre, men man kan cykle eller gå en rundtur i den såkaldte Hestehave og få et indtryk af anlæggets størrelse.

Senest opdateret:
06. oktober 2013
Læs mere:

www.wikipedia.dk
Kalveholm eller "Grevindens ø"