Nyhedsbrev_top
Udsendt d. 20. oktober 2019

Glædelige takter i hussalget?

Vi kan ikke garantere, at vi har ret, men vi har en fornemmelse af, at hussalget her på egnen i øjeblikket går ret godt.

Tilsyneladende bliver mange boliger endda solgt ret hurtigt, og en del af de solgte boliger gennemgår en kraftig renovering.

Samtidig har vi set gennem et stykke tid, at nogle af de større bygninger i byen også er blevet istandsat.HUS
Vi kan spekulere over årsagerne, men vi kan også nøjes med at glæde os over, at der kommer mere liv og flere unge mennesker til egnen.

Udviklingsmidler fra LAG

LAG
Fra EU er der stillet 100 mia. euro (ca. 750 mia. kr.) til rådighed i årene 2014-2020 til udvikling af landdistrikterne.

Samtidig skal medlems-landene bidrage med yderligere i alt 61 mia. euro.
LAG Lolland-Falster vil tiltrække og fastholde borgere, turister, arbejdspladser og investeringer. Programmet er baseret på, at lokale kræfter definerer projekterne, opstiller mål arbejder sammen på tværs af flere for-eninger/grupper, derefter gennemfører arbejdet og til sidst dokumenterer effekten.

For at gøre opmærksom på programmet afholdt man d. 7. oktober et orienteringsmøde i Nysted Biograf. I den forbindelse kom et væld af ideer på banen.

De indsamlede ideer bliver angiveligt sorteret og vurderet og derefter præsenteret igen ved et snarligt opfølgende møde.

Der foreligger øjensynligt ikke nogen oplysninger om hvor mange penge, der er til rådighed, men det ligger fast, at ansøgninger om støtte, skal foreligge inden 15/1 eller 15/6, og at ansøgninger under 50.000 kr. ikke kommer i betragtning


Den flyvende lollænder

I det seneste nyhedsbrev fra juni spurgte vi vores læ-sere om deres mening vedrørende skulpturen "Den flyvende Lollænder"

Meningerne er delte, men rigtig mangge vil gerne have figuren permanent placeret på havnen.

NOF har gode chancer for at skaffe pengene til indkøb af "Lollænderen", men sært nok har kommunen ikke accepteret i givet fald at modtage den som gave.
Bestyrelsesmøde1
NOFs bestyrelse er utrættelig. Den holder møder med jævne mel-lemrum og tager stilling til de aktuelle sager. Desuden mødes hele gruppen, eller enkelte medlemmer med andre aktører, f.eks. NET eller folk fra kommunen.

Fra sommerens møder!

Referaterne fra de fleste møder kan ses på Nysted.dk, men her er ganske kort et lille udvalg af de ting der har været på bordet.

  • Hvervekampagne for flere NOF medlemmer
  • Høringssvar til kommuneplanen (desværre uden større virkning)
  • Lademuligheder for el-biler i Nysted
  • Dialogmøde med kommunen vedrørende en lang række konkrete problemer, men også en række gode løsninger
  • Ændringer vedrørende kommunens opbakning til lokal turistinformation

Fornyelser på Nysted.dk

Nysted.dk har i snart 10 år leveret oplysninger vedrø-rende Nysted og omegn til områdets beboere, turister, potentielle tilflyttere og hvem, der ellers måtte ønske at vide noget om NOF og vores egn.
.... Eller, det har i hvert fald været hensigten.

Netstedet er derimod ikke tænkt som et socialt medie i stil med Facebook. Den kan vi ikke hamle op med.

De dagsaktuelle bidrag findes først og fremmest i ka-lenderen og i notitser og henvisninger på forsiden. Vi vil dog meget gerne have oplysninger om alt hvad, der rører sig på egnen af interesse for offentligheden, småt og stort. Vi vil også gerne have personlige kommenta-rer og historier fra alle dele af Sydøstlolland.

Vi håber meget på, at I bidrager til at sprede viden om netstedet og om NOF, og opfordrer alle til at besøge os så tit som muligt.

I løbet af det seneste år er Nysted.dk flyttet fra en "platform" til en anden, fordi det skulle være nemmere at læse på telefoner og andre mindre skærme. Den proces er ikke helt tilendebragt, men der ligger kun ganske lidt tilbage på det gamle netsted.
Naturguide
En af de ting, der senest er flyttet er en natur-guide, som ganske kort fortæller om alle hjør-ner af vores lokale natur
En anden nyhed er "Skat-kisten", hvor man bl.a. kan se henvisninger til mange ting, som andre har været så venlige at lægge frem og Nysted og omegn.

Det er en god ide at følge med i kalenderen på Nysted.dk

2019-10-05
Mangler der noget i kalenderen, så skriv til redaktionen@nysted.dk

MailPoet