Forsiden

Lukker NOF efter 12 år?

Den ordinære generalforsamling d. 3. marts løste ikke NOFs problemer. Der blev ikke valgt en ny bestyrelse.

Den ekstraordinære generalforsamling, der var indkaldt til d. 2. april, er udsat indtil videre på grund af den grasserende epidemi.

 

Den flyvende Lollænder bliver stående på Nysted Havn

Fredag d. 28 februar har Nysted og Omegns Fællesråd overdragelt skulpturen “Den flyvende Lollænder” som gave til Nysted By og Guldborgsund Kommune.

Værket blev opstillet allerede april 2019, og nu har NOF sikret, at værket bliver stående . Gaven er muliggjort takket være donationer fra Thorkild Høeghs Mindelegat, kunstneren Bo Karberg samt med midler fra Nysted og Omegns Fællesråd.

Vi glæder os over, at den flotte skulptur har fundet en varig placering på Nysted Havnefront ud til Noret.

Nysted ligger ved Nysted Nor, der er dannet i den sidste istid som en såkaldt tunneldal. Mens det øvrige Lolland er fladt, er landskabet fra Nysted mod nordvest, i et bånd over øen, ret bakket.

Byerne på Lolland og Falster er efter alt at dømme opstået omkring 1200, og fra da af var Nysted centrum for kongens forvaltning af det østlige Lolland. Ålholm len og Musse herred blev styret fra Nysted.

Frem til midt i 1600-tallet var det på Lolland og Falster kun Nakskov, der var større end Nysted, men siden blev byen lidt efter lidt kørt ud på et sidespor. Tilbage blev en hyggelig lille by med små byers fordele og ulemper.

Frem til 1970 var Nysted sin egen …. en såkaldt købstadskommune.
I 1970 blev den slået sammen med 6 landkommuner til Nysted kommune.
Fra 2007 har egnen været en del af Guldborgsund kommune, der omfatter Østlolland og Falster.

NOF

NOF er etableret den 27. maj 2008 og har til formål at varetage Nysted og omegns overordnede interesser og fremtidige udvikling.

Læs mere her    -    eller gå direkte til indmeldelse

Nysted.dk

Netstedet fortæller om Nysted & omegn for områdets indbyggere, turister, potentielle tilflyttere og andre interesserede.

Læs mere her